Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. ožujka 2023. godine imenovala je Upravo vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje.

Predsjednk Upravnog vijeća

Igor Rukljač

Članovi Upravnog vijeća: 

Antonija Mirosavljević

Suzana Hitrec

Vjera Brković

izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko

Katarina Tolja

mr. sc. Marijana Marinović – predstavnica radnika

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje

(pdf: 5,84 MB)

Preuzmi

Sjednice Upravnog vijeća i zaključci 2024. godina

Zapisnik 19. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 229,64 KB)

Preuzmi

Zapisnik 18. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 447,67 KB)

Preuzmi

Zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 2,52 MB)

Preuzmi

Zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 201,97 KB)

Preuzmi

Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 1,20 MB)

Preuzmi

Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 1,10 MB)

Preuzmi

Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 345,05 KB)

Preuzmi

Sjednice Upravnog vijeća i zaključci 2023. godina

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 510,93 KB)

Preuzmi

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 265,56 KB)

Preuzmi

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 914,10 KB)

Preuzmi

Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 30,34 KB)

Preuzmi

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 524,80 KB)

Preuzmi

Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 43,00 KB)

Preuzmi

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 978,32 KB)

Preuzmi

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 1,41 MB)

Preuzmi

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 68,53 KB)

Preuzmi

Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 48,31 KB)

Preuzmi

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 51,41 KB)

Preuzmi

Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 15,97 KB)

Preuzmi

Zapisnik 35. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 422,60 KB)

Preuzmi

Zapisnik 34. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 491,19 KB)

Preuzmi

Sjednice Upravnog vijeća i zaključci 2022. godina

Zapisnik 33. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 1,40 MB)

Preuzmi

Zapisnik 32. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 15,33 KB)

Preuzmi

Zapisnik 31. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 15,15 KB)

Preuzmi

Zapisnik 30. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 390,51 KB)

Preuzmi

Zapisnik 29. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 544,19 KB)

Preuzmi

Zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 1,31 MB)

Preuzmi

Sjednice Upravnog vijeća i zaključci 2021. godina

Zapisnik 27. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 437,48 KB)

Preuzmi

Zapisnik 26. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 876,75 KB)

Preuzmi

Zapisnik 25. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 14,16 KB)

Preuzmi

Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 14,98 KB)

Preuzmi

Zapisnik 23. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 467,86 KB)

Preuzmi

Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 13,95 KB)

Preuzmi

Zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 14,40 KB)

Preuzmi

Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 14,24 KB)

Preuzmi

Sjednice Upravnog vijeća i zaključci 2020. godina

Zapisnik 19. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 1,29 MB)

Preuzmi

Zapisnik 18. sjednice Upravnog vijeća

(docx: 402,47 KB)

Preuzmi

Zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 195,01 KB)

Preuzmi

Zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 1,92 MB)

Preuzmi

Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 369,34 KB)

Preuzmi

Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 779,79 KB)

Preuzmi

Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 402,54 KB)

Preuzmi

Sjednice Upravnog vijeća i zaključci 2019. godina

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 189,92 KB)

Preuzmi

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 456,19 KB)

Preuzmi

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 368,79 KB)

Preuzmi

Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 248,73 KB)

Preuzmi

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 54,14 KB)

Preuzmi

Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 661,04 KB)

Preuzmi

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 365,04 KB)

Preuzmi

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 869,69 KB)

Preuzmi

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 364,67 KB)

Preuzmi

Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 367,20 KB)

Preuzmi

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 1,54 MB)

Preuzmi

Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća

(pdf: 516,97 KB)

Preuzmi

Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća (veljača 2015. – lipanj 2018.)

(zip: 227,50 KB)

Preuzmi