Službenik za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 37. Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine  –  Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06), ravnateljica Agencije donijela je odluku da se Ondina Tabula, dipl. iur., zaposlena na radnom mjestu voditeljice Odsjeka pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova, imenuje službenikom za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
  • Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Agenciji za oddgoj i obrazovanje:

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ondina Tabula, dipl.iur.

Donje Svetice 38

10000 Zagreb

 zastita.podataka@azoo.hr

Politika privatnosti Agencije za odgoj i obrazovanje