Vizija, misija i vrijednosti

Vizija

Pozicioniranje Agencije za odgoj i obrazovanje kao institucije koja je središte aktivnosti stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika prepoznatljive po aktivnom sudjelovanju i praćenju obrazovne reforme.

Misija

Misija je Agencije za odgoj i obrazovanje stvarati novu kulturu obrazovanja trajnim podupiranjem unaprjeđivanja kvalitete odgojno-obrazovne djelatnosti kontinuiranim sudjelovanjem u provođenju reforme obrazovanja primjenjujući najbolju hrvatsku, europsku i svjetsku obrazovnu praksu.

Vrijednosti

Profesionalnost — vidljivi profesionalni standard u radu.

Izvrsnost — standard izvedbe, zajedno s kreativnošću i inovativnošću, njeguje se u svim aktivnostima stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, koje se nastoji istaknuti ponudom i raznolikom podrškom u njihovom profesionalnom usavršavanju.

Odgovornost — institucionalna i osobna odgovornost viših savjetnika za kvalitetu aktivnosti usmjerenih profesionalnom učenju i razvoju odgojno-obrazovnih radnika.

Motiviranost — intrinzična i ekstrinzična motivacija kao pokretačka snaga za kreativnost i usavršavanje, a koju treba pratiti i poticali.

Prilagodljivost — pravodobno reagiranje na promjene – mogućnost uvažavanja novih, drugačijih ili promjenjivih zahtjeva sustava i potreba odgojno-obrazovnih radnika i učenika.

Suradnja — na svim razinama i sa svim institucijama u području odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture.

Etičnost —pravednost i društvena odgovornost.