Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine br. 25/1385/1569/22)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Agenciji za odgoj i obrazovanje

  • pisanim putem na adresu:

Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38
10 000 Zagrebuz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“

Agencija za odgoj i obrazovanje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Dokumenti

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst

(pdf: 365,73 KB)

Preuzmi

Obrazac-1-Zahtjev za pristup informacijama

(doc: 50,00 KB)

Preuzmi

Obrazac-2-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

(doc: 51,00 KB)

Preuzmi

Obrazac-3-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

(doc: 49,00 KB)

Preuzmi

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalni troškova i troškova dostave informacija

(doc: 34,00 KB)

Preuzmi

Izvješća

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2023.

(pdf: 211,95 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2023.

(csv: 19,61 KB)

Preuzmi

Upitnik za samoprocjenu

(pdf: 261,03 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.

(pdf: 211,88 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.

(csv: 19,39 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021.

(pdf: 213,33 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.

(csv: 19,70 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.

(pdf: 211,64 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.

(csv: 19,01 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

(pdf: 211,12 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

(csv: 18,01 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

(pdf: 213,55 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

(csv: 18,83 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.

(pdf: 212,62 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.

(csv: 19,23 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.

(pdf: 214,89 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakonu o pravu na pristup informacijama 2016.

(csv: 21,72 KB)

Preuzmi

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.

(pdf: 214,40 KB)

Preuzmi