Čitanje za školu i život

IV. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika
Zbornik radova

Logo AZOO
Agencija za odgoj i obrazovanje
Zagreb, 2013.

Sadržaj

Uvod

Jurica Pavičić
Suvremeni prozaik pred izazovom »smrti čitanja«

Kornelija Kuvač-Levačić
Razvoj i vrste čitanja, tipologija čitatelja s obzirom na čitanje »neknjiževnih« tekstova

Svjetlana Kolić-Vehovec
Kognitivni i metakognitivni aspekti čitanja

Barbara Rončević Zubković
Samoregulacija čitanja

Ružica Pšihistal
O književnosti kroz dimenziju čitanja/hranjenja

Marija Laszlo
Informacijsko čitanje u nastavi jezika i književnosti

Irena Miličić
U potrazi za linearnim umom

Meta Grosman
Čitatelji i književnost u 21. stoljeću

Mirjana Benjak – Vesna Požgaj Hadži
K prevladavanju komunikacijskih zapreka : u nastavi književnosti

Jadranka Nemeth-Jajić
Metodički aspekti čitanja neknjiževnih tekstova: u nastavi hrvatskoga jezika

Sanja Fulgosi
Usmjereno čitanje

Nina Tadić
Književnost na novim medijima

Irena Bekić
Projekt »Čitanja«

Teana Tomažin
Voliš li čitati?

O autorima

Impresum

Preuzmite ovo izdanje u PDF-u