10. 9. 2018.

Ostali propisi

ODLUKA O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA ZA OSNOVNU ŠKOLU 

Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu (PDF: 204 kb)

ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020 (PDF: 152 kb)

 

PREGLED TUMAČENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Pregled tumačenja s 2. sjednica zajedničkog povjerenstva za tumačenje kolektivnog ugovora (PDF: 897 kb)

Pregled tumačenja s 3. sjednice zajedničkog povjerenstva za tumačenje kolektivnog ugovora (PDF: 760 kb)

 

UPUTA MZO-a O PRIMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJI I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI VEZANIH UZ ZAPOŠLJAVANJE U ŠKOLSKIM USTANOVAMA I UZ IMENOVANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA

Uputa  MZO-a (PDF: 636 kb)

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJE I SURADNIKE U NASTAVI

ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018/2019.

ODLUKA O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016/2017.

STRATEGIJA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

ODLUKA O ZABRANI ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

UDŽBENIČKI STANDARD

KURIKULUM HRVATSKE NASTAVE U INOZEMSTVU

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA

ODLUKAO DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZDRAVSTVENOG ODGOJA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

ODUKA O DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUPREDMETNIH I INTERCISCIPLINARNIH SADRŽAJA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU

PRAVILNICI I ODLUKE O PLANU I PROGRAMU TE PROVOĐENJU NASTAVE ZA TRAŽITELJE AZILA I AZILANTE

UPUTE O POSTUPANJU -NEOVLAŠTENI ULAZAK STRANE OSOBE U PROSTOR ŠKOLSKE USTANOVE

Obavijesti

Izdvajamo