Stručni ispiti / 8. svibnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2024., Z. Prohaska