Stručni ispiti / 8. svibnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Splitu, proljetni rok 2024.