Stručni ispiti / 9. svibnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Splitu, proljetni rok 2024.