AZOO - Kontakti
22. 08. 2010.

Podružnica Osijek

Strossmayerova 6/1, 31 000 Osijek
Telefon: 031/284 900; telefaks: 031/283 799

Predstojnica Podružnice Osijek
Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Ivana Biljan, prof.
Telefon: 031/ 284 901
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Stručna referentica
Ljiljana Fekete
Telefon: 031/284 900
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Snježana Lustig, dipl. učitelj
Telefon: 031/284 918
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
Telefon: 031/284 916
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Anđa Suvala, prof.
Telefon: 031/284 908
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za prirodu i biologiju
Marina Ništ, prof.
Telefon: 031/ 284 917
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za povijest
Franjo Čičak, prof.
Telefon: 031/284 903
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za geografiju
Sonja Burčar, prof.
Telefon: 031/284 907
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za vjeronauk
Ankica Mlinarić, dipl. teolog
Telefon: 031/284 915
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu
Viktorija Vranešić, prof.
Telefon: 031/284 913
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
dr. sc. Borislav Đekić
Telefon: 031/284 912
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za nacionalne manjine (mađarsku)
Erna Varga, prof.
Telefon: 031/ 284 910
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik
Izabela Potnar Mijić, prof.
Telefon: 031/284 914
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viši savjetnik za vjeronauk
Dalibor Adžić, prof.
Telefon: 031/284 919
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Luja Zamečnik, prof.
Telefon: 031/284 911
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za fiziku
dr. sc. Verica Jovanovski
Telefon: 031/284 906
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Viša savjetnica za matematiku
Jelena Noskov, prof.
Telefon: 031/284 905
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za hrvatski jezik  
Marija Matić, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za stručne suradnike psihologe  
Dejana Varnica, prof.
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje
dr. sc. Aleksandra Krampač-Grljušić
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Vanjska suradnica za glazbene i plesne škole
mr. sc. Ivančica Hinek
E-adresa: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.


KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja