Učim poduzetništvo 5.0

Partneri

Nositelj projekta je Agencija za odgoj i obrazovanje, a provodi ga zajedno s partnerima: tvrtka Vinco Innovation specijalizirana za inovacije te podršku poduzetnicima iz Norveške, Hrvatski savez učeničkih zadruga, Osnovna škola Vođinci i Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“  Levanjska Varoš.

Projekt „Učim poduzetništvo 5.0“ osmišljen je sukladno propozicijama programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova kao upravitelja programa. Učim poduzetništvo 5.0 podržan je s 173.783,06 EUR financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP-grantova.

Opis projekta

Projekt Učim poduzetništvo 5.0 ima za cilj razvoj modela jačanja kompetencija učitelja s područja slabije razvijenih županija (Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska) za vođenje učeničkih zadruga i uvođenje sadržaja međupredmetne teme Poduzetništvo u nastavnu praksu. Program usavršavanja učitelja i sadržaje za poučavanja djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama razvijat će se kroz međusektorsku i bilateralnu suradnju. Na osnovi razvijenog programa i prema aktualnim obrazovnim potrebama učitelja, predviđena je pilot-provedba usavršavanja voditelja učeničkih zadruga. Kompetencije učitelja vezane za promociju i veću vidljivost proizvoda učeničkih zadruga u lokalnoj zajednici jačat će se kroz organizaciju sajmova učeničkih proizvoda.

Trajanje projekta

Provedba projekta započela je u listopadu 2022. godine i trajat će 18 mjeseci, do kraja ožujka 2024. godine.

Cilj projekta

Projekt ima za cilj osmisliti aktualan program stručnog usavršavanja učitelja za provedbu međupredmetne teme poduzetništvo.
U kurikulumu međupredmetne teme navedeno je da odgajatelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji svih odgojno-obrazovnih institucija podupiru stvaranje poticajnoga okružja za razvoj poduzetničke kompetencije. Pritom se podrazumijeva povezivanje škole s gospodarstvom, tržištem rada i lokalnom / regionalnom zajednicom s posebnim naglaskom na mentorski rad i iskustveno učenje. Poduzetnost kao vrijednost i poduzetništvo kao međupredmetna tema komplementarni su svim ostalim predmetima i međupredmetnim temama, uvršteni u sve cikluse i sve nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti. Nastavno na ciljeve kurikuluma međupredmetne teme poduzetništva i nisku rangiranost međupredmetne teme poduzetništvo za uvođenje u nastavu kroz prvu fazu projekta, identificirat će se potrebe i problemi učitelja i nastavnika u provođenju poduzetništva u odgojno-obrazovnom procesu u dvije projektne županije (Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska).

Projektne aktivnosti

Glavna tema projekta je poduzetništvo odnosno obrazovanje za poduzetništvo. Provedbom projektnih aktivnosti jačat ćemo kompetencije učitelja kako bi učinkovitije upravljali učeničkim zadrugama te kako bi proizvodi učeničkih zadruga bili vidljiviji u zajednici. Također, kroz projekt  želimo osigurati transfer znanja preko voditelja učeničkih zadruga čije ćemo kapacitete jačati kako bi svoje poduzetničko znanje mogli prenositi svojim kolegama učiteljima u osnovnim školama.

Projektne aktivnosti

Project “Learning entrepreneurship 5.0”