Projekti / 7. srpnja 2023.

Održan prvi od tri modula edukacije Trening trenera za poduzetništvo

U okviru projekta Učim poduzetništvo 5.0., čiji je nositelj Agencija za odgoj i obrazovanje, od 26. do 28. lipnja 2023., održan je prvi od tri modula edukacije Trening trenera za poduzetništvo. Edukacija se provodila u školama partnerima – OŠ Vođinci u Vođincima za 10 sudionika/učitelja iz Vukovarsko-srijemske županije i u OŠ Silvije Strahimir Kranjčević u Levanjskoj Varoši, za 7 sudionika/učitelja iz Osječko-baranjske županije.

Za vrijeme trajanja trodnevne edukacije, sudionicima su kroz interaktivne radionice, prezentirani sadržaji iz poduzetništva i učeničkog zadrugarstva.

Na početku edukacije, pozdravnu riječ, sudionicima iz Osječko-baranjske županije uputila je Nataša Šego, ravnateljica OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, Levanjska Varoš, a u OŠ Vođinci u Vođincima, sudionicima iz Vukovarsko-srijemske županije obratila se ravnateljica škole, Katica Gudelj.

U okviru radionice O poduzetništvu, pomoću poduzetništva i za poduzetništvo, koju je vodila prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, redovita profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, polaznici su razgovarali o poduzetništvu kao kompetenciji, potrebnoj svakome za uspjeh u svakodnevnom životu, kako pomoću poduzetničke kompetencije odgovoriti na brojne izazove iz okruženja, te što je sve potrebno za poduzetništvo, u najužem smislu ove riječi – pokretanju poduzetničkog projekta/pothvata. Polaznici su također razgovarali o mitovima/predrasudama o poduzetništvo, te se složili da se poduzetnici ne rađaju, nego se stvaraju (kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje), te da poduzetnici NISU kockari, jer pomno planiraju i prikupljaju informacije da bi minimizirali neuspjeh i rizik pothvata u koji ulaze (Kockanje je igra na sreću u kojoj uspjeh ovisi isključivo o sreći, dok uspjeh u poduzetništvu nikako ne možemo izjednačiti sa igrama na sreću!). 

Na radionici se razgovaralo i o europskom okviru poduzetničkih kompetencija EntreComp-u (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en) , koji definira petnaest poduzetničkih kompetencija, podijeljenih u tri područja (Ideja, akcija, resursi), a svaka od tih kompetencija se može razvijati kroz različite sadržaje (nastavne i izvannastavne aktivnosti) na svim razinama obrazovanja. 

I na kraju, polaznici su na radionici razgovarali i o osnovnim elementima svakog poduzetničkog projekta/pothvata (ideja/prilika, resursi, tim), te o poslovnom planu, kao važnom elementu, koji pomaže voditelju projekta (poduzetniku) u planiranju svih ovih elemenata, te minimiziranju rizika od neuspjeha tog pothvata. Na kraju, ideje o razvoju svojih školskih zadruga razradili su kroz poslovne planove, a njihove finalne prezentacije poslovnih planova školskih zadruga bit će na sljedećem Modulu edukacije, u okviru projekta Učim poduzetništvo 5.0, koji će se održati krajem kolovoza 2023. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Temu Poduzetničkih kompetencija  poželjnih za poduzetnike i zadrugare, posebno voditelje zadruga, sa sudionicima je obradila poduzetnica, mr. sc. Dinka Krčelić.  Fokus je bio na nekoliko specifičnih kompetencija koje su posebno relevantne za školske zadruge:

1. kompetencije vodstva i upravljanja, relevantne posebno za voditelje školskih zadruga, i s tim povezan timski rad kao poželjni rezultat uspješnog vodstva. Tu je poseban naglasak bio na nekim specifičnostima timova: definicijom, ulogama u timu i dinamikom grupe kako bih voditelji doveli svoje zadrugare do tima, prepoznali jake i slabe točke svojih timova te razumjeli timsku dinamiku i produktivnost/neproduktivnost timova. 

2. komunikacijske vještine kao nužna kompetencija u svakom međuljudskom odnosu te razumijevanje zašto komunikacija može biti uspješna ili manje uspješna te kako ju poboljšati. 

3. vještine prezentiranja kao poželjna kompetencija za svaku komunikaciju, svaki sastanak, predstavljanje svojih ideja, rada zadruge i sl. bez obzira radi li se samo o kolegama unutar zadruge ili prezentacijama prema suradnicima, partnerima i klijentima.   

Izlaganjem ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, Dragice Benčik, dipl. def. i Vladimire Brezak, prof., voditeljice odjela za predškolski odgoj i osnovno školstvo u AZOO, „Poduzetništvo i kompetencije učenika s teškoćama“ sudionici su dobili sve relevantne informacije te uvid u specifičnosti pojedinih kategorija učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u našem obrazovnom sustavu. U odgojno-obrazovnom radu učenici s teškoćama, a osobito učenici  s teškoćama u razvoju, trebaju specifične oblike edukacijsko-rehabilitacijske podrške u vidu prilagodbe postupaka poučavanja, prilagodbe okruženja te prilagodbe vrednovanja. Kako bi učenici s teškoćama unutar obrazovnog sustava ostvarili svoj  puni potencijala škola ih treba svakako uključiti i u izvannastavne aktivnosti, prema njihovom interesu i talentima, jer uključenost u izvannastavne aktivnosti dokazano pozitivno utječe na produbljivanje znanja, proširenje interesa, pozitivan socio-emocionalni razvoj te prevenciju poremećaja u ponašanju kod uključenih učenika.

Temu – Rad s darovitim učenicima, sa sudionicima je obradila dr. sc. Verica Jovanovski, savjetnica za poduzetništvo u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Cilj ove radionice je bio – pružanje dodatnih znanja, vještina i alata voditeljima učeničkih zadruga kako bi bolje razumjeli i podržali darovite učenike.

Tijekom interaktivne radionice sudionici su potaknuti na: promišljanje o potrebama darovitih učenika uključenih u rad učeničke zadruge, prepoznavanju i prilagodbi metoda rada kojima će daroviti učenici ostvariti svoj puni potencijal, pružiti smjernice za uspješnu komunikaciju i partnerstvo s roditeljima, drugim učiteljima te učenicima.

Ishodi: razumijevanje darovitosti, prilagodba rada u učeničkoj zadruzi, poticanje kreativnosti i kritičkog mišljenja, suradnja.

Djelatnici Hrvatskog saveza učeničkih zadruga, koji je partner na projektu, Blanka Horvat, dipl. ing. i Domagoj Bajtal, prof., sudionike su proveli kroz  učeničko zadrugarstvo u hrvatskim školama – od povijesti i nastanka prvih učeničkih zadruga do zakonskih okvira na temelju kojih djeluju današnje učeničke zadruge. Sudionici su saznali sve o osnivanju i dokumentaciji učeničke zadruge, programskim sadržajima učeničkih zadruga, razgovaralo se o pristupu radu u učeničkoj zadruzi, o svim manifestacijama i smotrama na kojima zadrugari sudjeluju kao i o samom značaju učeničkih zadruga danas. Sudionicima je prezentiran i rad Hrvatskog saveza učeničkih zadruga, kao nacionalne asocijacije učeničkog zadrugarstva u Hrvatskoj. HSUZ vodi Registar učeničkih zadruga RH u kojem je danas 693 učeničke zadruge iz osnovnih i srednjih škola i COO-a.

Sudionici edukacije u evaluacijskom upitniku izrazili su zadovoljstvo pristupom i obradom tema, pohvaljena je stručnost trenera te cjelokupna organizacija edukacije.

Sljedeći modul, na kojem će sudionici prezentirati poslovne planove za svoje učeničke zadruge, održat će se 28. i 29. kolovoza 2023. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.