Aktivnosti projekta Učim poduzetništvo 5.0

1.1. Izraditi upitnik za procjenu potreba učitelja i nastavnika za provedbu međupredmetne teme poduzetništvo

Područja koja će se upitnikom istraživati vezana su za: potrebe učitelja za stručnim osposobljavanjem iz područja poduzetništva, probleme u uvođenju međupredmetne teme u nastavu, vođenju školskih zadruga (primjeri dobre i loše prakse), promociji učeničkog poduzetništva, korištenju digitalnih alata i društvenim mreža u promociji proizvoda, suradnji s dionicima (poglavito poslovnim sektorom) i sl.

1.2. Provesti ispitivanje učitelja osnovnih škola u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji o provedbi međupredmetne teme „Poduzetništvo” u njihovoj školskoj praksi“.

2.1 Istražiti najbolju praksu u poduzetničkom obrazovanju u Norveškoj

Norveška ima za cilj postati država predvodnica u poduzetničkom obrazovanju i osposobljavanju i da „poduzetništvo postane prirodan izbor kao oblik zapošljavanja“. Poduzetništvo je integrirano u sve razine obrazovanja od osnovne škole do visokog obrazovanja. Pregled najbolje norveške prakse pripremit će norveški partner.

2.2. Provesti Job Shadowing program u Norveškoj

Job Shadowing program kombinacija je studijskog posjeta i vršnjačkog učenja. Cilj programa Job Shadowing je izgradnja kapaciteta kroz pristup aktualnim i relevantnim primjerima dobre prakse poduzetničkog obrazovanja i jačanja kompetencija učitelja u Norveškoj.

2.3 Uspostaviti međusektorsku bilateralnu radnu skupinu za kreiranje programa treninga trenera za poduzetništvo

Cilj međusektorske ekspertne radne skupine je osmisliti i provesti program stručnog usavršavanja za voditelje učeničkih zadruga u formi programa treninga za trenere. Također, izradit će se pripadajući priručnik u kojem će biti obrađeni sadržaji poučavanja učenika s posebnim potrebama.

3.1. Provesti trening trenera / stručno usavršavanje učitelja u Osijeku

Ekspertna radna skupina bit će zadužena za provedbu treninga učitelja kao dio njihova trajnog stručnog usavršavanja i na taj način testirati program i priručnik. Učitelji / voditelji učeničkih zadruga za sudjelovanje na treningu bit će selektirani putem javnog poziva. Javnim pozivom selektirat će se 20 učitelja / voditelja učeničkih zadruga koji će sudjelovati na treningu u Osijeku. Cilj stručnog usavršavanja voditelja učeničkih zadruga je osigurati kvalitetne iskustvene sadržaje za primjenu područja poduzetništva u nastavnom, školskom i izvanškolskom radu kao međupredmetnog područja s posebnim naglaskom na rad s darovitim učenicima.

3.2. Izraditi finalnu verziju programa za provedbu treninga trenera za poduzetništvo i priručnika za učitelje za rad s djecom s posebnim potrebama

Za završetak je predviđeno davanje povratnih informacija na cijeli proces treninga te inputa za unaprjeđenje programa stručnog usavršavanja i promocija pripadajućeg priručnika. Finalna verzija priručnika bit će distribuirana svim učiteljima polaznicima treninga da bi dalje testirali provedbu stručnog usavršavanja s učiteljima / voditeljima zadruga u svojim županijama u suradnji s savjetnikom AZOO-a za poduzetništvo i HUUZ.

4.1. Jačanje kompetencija učitelja kroz promociju učeničkog poduzetništva u lokalnoj zajednici

Potrebno je pripremiti učenike za nove izazove i od najnižih obrazovnih razina za tržište rada i poslove budućnosti. Uloga učitelja u tom procesu, stoga je vrlo važna, kako u jačanju poduzetničkih vještina, tako i u pružanju profesionalnog usmjeravanja. Sajam proizvoda učeničkih zadruga jedan je od načina stjecanja posrednoga poduzetničkog iskustva u lokalnoj zajednici, kako za učitelje tako i za učenike. Kroz projekt će biti osigurana podrška PR-stručnjaka s iskustvom u poduzetništvu koji će učiteljima i učenicima pomagati u ciljanoj promociji sajma na lokalnoj i regionalnoj razini. Ta je aktivnost predviđena kao svojevrsno osposobljavanje na radnom mjestu učitelja. Na sajmu učeničkih zadruga želimo prezentirati priče uspješnih poslodavaca iz regije, upoznati učenike s njihovim uspjehom koji su imali slične preduvjete za uspjeh kao što ih imaju i oni.