Stručni skupovi
Filtriraj po naslovu 
Filtriraj po sadržaju 
Prikaži 
 
Predškolski odgoj i obrazovanje
Poticanje razvoja kompetencija djece rane dobi u kontekstu njihovih razvojnih mogućnosti - osvrt na održane stručne skupove
18. 12. 2017.
Održano stručno usavršavanje za odgojitelje pripravnike Primorsko-goranske, Ličko–senjske i Istarske županije
15. 12. 2017.
Materijali sa stručnog skupa Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama za rani i predškolski odgoj
25. 09. 2017.
Materijali sa stručnog skupa Likovno-pedagoška istraživanja u ranome i predškolskom odgoju i obrazovanju
04. 09. 2017.
Stručno usavršavanje o inovacijama, istraživanjima i izazovima u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
10. 04. 2017.
Stručni skup Razvoj partnerskih odnosa odgojitelja pripravnika i odgojitelja mentora
07. 03. 2017.
Uspješno završen ciklus stručnog usavršavanja odgojitelja iz umjetničkog-plesnog područja, izražavanja i stvaranja
23. 02. 2017.
Važnost i uloga pedagog u podizanju kvalitete rada u predškolskim ustanovama
04. 07. 2016.
Državni stručni skup Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
14. 04. 2016.
Državni stručni skup Odgojitelj predškolske djece i profesionalni izazovi
15. 04. 2015.
Razredna nastava
U Osijeku održan državni stručni skup „Jačanje profesionalnih kompetencija učitelja razredne nastave“
26. 06. 2017.
Najava državnog skupa Jačanje profesionalnih kompetencija učitelja razredne nastave u Osijeku
07. 06. 2017.
Materijali sa stručnog skupa učitelja razredne nastave u Vodicama, lipanj 2016.
24. 08. 2016.
Materijali sa skupa razvoj kreativnosti u ranoj školskoj dobi, Nuštar siječanj 2015.
27. 01. 2015.
Novi ciklus modularnog stručnog usavršavanja učitelja razredne nastave – Grad Zagreb i Zagrebačka županija (zapad)
12. 01. 2015.
Stručni skup Izazovi učiteljskom pozivu za učitelje razredne nastave Splitsko-dalmatinske županije
03. 07. 2014.
U Malom Lošinju održan 3. državni stručni skup za učitelje razredne nastave
30. 06. 2014.
Legende imotskog krša – integrirani pristup realizaciji terenske nastave
25. 04. 2014.
Stručni skup Komunikacijske kompetencije učitelja danas
03. 03. 2014.
Materijali sa stručnih skupova više savjetnice za razrednu nastavu M. Skelac, 2013.
10. 09. 2013.
Hrvatski jezik
Izazovi nastave Hrvatskoga jezika na početku 21. stoljeća
20. 11. 2017.
U Sinju održan državni stručni skup Medijska pismenost za učitelje i nastavnike Hrvatskoga jezika
11. 07. 2017.
Poučavanje i učenje hrvatskoga jezika kao inoga jezika
23. 11. 2016.
Najava skupa Poučavanje i učenje hrvatskoga jezika kao inoga jezika
17. 10. 2016.
Strategije govorenja i aktivnoga slušanja treba razvijati i uključiti u nastavne kurikulume
10. 11. 2015.
Program i obavijesti za sudionike 7. simpozija učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika
01. 10. 2015.
Kompetencijski pristup u nastavi Hrvatskoga jezika II.
15. 07. 2015.
Matošu u čast
05. 01. 2015.
Standardni jezik treba učiti, zavičajne idiome njegovati
11. 11. 2014.
Kompetencijski pristup nastavi hrvatskoga jezika
11. 07. 2014.
Likovna kultura i umjetnost
U Osijeku održano stručno usavršavanje o suvremenoj nastavi likovno-umjetničkog područja
26. 04. 2017.
Državni stručni skup za učitelje i nastavnike i voditelje ŽSV-a likovne kulture, likovne umjetnosti i likovnih umjetnosti
15. 11. 2010.
Stručni skup za nastavnike srednjih škola likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna i škola s programom likovnih i primijenjenih umjetnosti
31. 08. 2010.
Stručni skup za učitelje likovne kulture i nastavnike likovne umjetnosti
04. 07. 2008.
Stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti gimnazija i srednjih škola
02. 07. 2008.
Stručni skup za nastavnike srednjih škola likovnih i primijenjenih umjetnosti i škola s programom likovnih i primijenjenih umjetnosti
29. 03. 2008.
Državni stručni skup iz likovne kulture i umjetnosti
28. 03. 2008.
Stručni skup za učitelje likovne kulture
12. 01. 2008.
Glazbena kultura i umjetnost
Najava 4. međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga u Splitu
16. 04. 2015.
Suvremeni oblici poučavanja u nastavi glazbene kulture i umjetnosti
03. 07. 2012.
Državni stručni skup za harmoniku u Opatiji
16. 04. 2009.
Seminar za profesore glazbene umjetnosti
29. 03. 2008.
Glazbene i plesne škole
Stručni ispiti za učitelje i nastavnike glazbenih i plesnih škola u Zagrebu, zimski rok 2013.
29. 01. 2013.
Engleski jezik
Projekti Europske unije – nove inicijative u području učenja i poučavanja
06. 01. 2018.
Priručnik Postupci prilagodbe i podrške u inkluzivnoj nastavi engleskoga jezika
08. 06. 2017.
Materijali sa stručnih skupova Metode neformalnog učenja u nastavi građanskog odgoja
24. 09. 2014.
Materijali sa stručnog skupa Debata u nastavi stranog jezika, kolovoz 2013.
13. 09. 2013.
Obavijest o odgađanju stručnih skupova za učitelje i nastavnike engleskog jezika
21. 08. 2012.
Materijali sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike njemačkog jezika Splitsko-dalmatinske županije
10. 09. 2011.
Otkazuje se stručni skup Debata u nastavi engleskog jezika, predviđen za 28. travnja 2011. u Zagrebu
06. 04. 2011.
Pilotiranje i uporaba Europskoga jezičnog portfolija za studente stranih jezika
30. 11. 2010.
Što misle učitelji i učenici o integraciji učenika s teškoćama u ponašanju HNOS Metodičke odrednice
30. 11. 2010.
Samovrednovanje škola kao dio procesa osiguravanja kvalitete u školama
30. 11. 2010.
Njemački jezik
Državni stručni skup učitelja i nastavnika njemačkoga jezika „Specifični izazovi nastavničke profesije i nastave njemačkoga jezika“
13. 01. 2017.
Državni stručni skup učitelja i nastavnika njemačkoga jezika „Uspješna komunikacija – uspješno učenje“
19. 01. 2016.
Najava XXIII. međunarodnog skupa Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkoga jezika
02. 09. 2015.
Državni stručni skup u sklopu Projekta Dopisnoga studija IV.
20. 01. 2012.
Materijali sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike engleskog jezika Splitsko-dalmatinske županije
10. 09. 2011.
Školsko ocjenjivanje znanja
06. 07. 2010.
Stručni skup za učitelje stranih jezika koji predaju u razrednoj nastavi
08. 04. 2010.
Prava djece i aktivne metode poučavanja u nastavi njemačkog jezika
25. 06. 2009.
Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike njemačkog jezika u Splitu
18. 04. 2009.
Ostali jezici
U Zadru održan stručni skup „Razvoj komunikacijskih kompetencija u nastavi francuskog jezika“ za odgojitelje, učitelje i nastavnike francuskog jezika
08. 05. 2017.
Najava državnog skupa Razvoj komunikacijskih kompetencija u nastavi francuskog jezika
29. 03. 2017.
II. festival klasičnih jezika i antičke civilizacije
14. 06. 2016.
Najava stručnog skupa Motivacija u nastavi francuskoga jezika
29. 04. 2015.
Program državnog stručnog skupa za učitelje i nastavnike francuskog jezika
29. 04. 2013.
Materijali sa stručnog skupa za učitelje i nastavnike latinskog i grčkog jezika, svibanj 2012.
29. 08. 2012.
Talijanski jezik i kultura kroz audiovizualnu komunikaciju
09. 08. 2009.
Matematika
Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike matematike - Daroviti učenici i učenici s teškoćama
08. 01. 2018.
Nastava matematike bez pitanja – zašto ovo učimo?
05. 01. 2018.
Modularno stručno usavršavanje „Matematika u vertikali osnovne škole“
11. 12. 2017.
Modeliranje i matematika
14. 11. 2017.
Vrednovanje u matematičkom obrazovanju
12. 07. 2017.
Materijali s državnog skupa Matematika u kontekstu, Zadar siječanj 2015.
11. 02. 2015.
Matematika u kontekstu
28. 01. 2015.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike matematike, Zagreb siječanj 2015.
15. 01. 2015.
Materijali sa stručnih skupova Planiranje i programiranje nastave matematike danas
19. 09. 2014.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike matematike, Zagreb travanj 2014.
30. 04. 2014.
Biologija/Priroda
Materijali sa stručnih skupova o pripremi ispitnih katologa na državnoj maturi iz biologije
04. 02. 2016.
Materijali sa stručnih skupova Suvremena nastava biologije – dio cjelovite kurikularne reforme
31. 08. 2015.
Materijali sa stručnog skupa Strategije učenja kao ishodi poučavanja, Rijeka siječanj 2015.
09. 02. 2015.
Stručni skup Istraživačko učenje u nastavi biologije, Zagreb siječanj 2015.
29. 01. 2015.
Materijali sa stručnog skupa Modaliteti učenja i poučavanja, Zagreb, siječanj 2015.
20. 01. 2015.
Materijali sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike biologije Čudesni svijet životinja
11. 09. 2014.
Materijali sa stručnih skupova Aktivno učenje u modulu Živjeti zdravo, kolovoz 2014.
04. 09. 2014.
Materijali sa stručnog skupa učitelja i nastavnika Prirode i Biologije, Rijeka lipanj 2014.
02. 07. 2014.
Državni stručni skup učitelja i nastavnika biologije, geografije i kemije: Građanski odgoj i održivi razvoj
29. 04. 2014.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike učitelje biologije, Zagreb 2013
17. 10. 2013.
Kemija
Održavanje stručnih skupova za učitelje i nastavnike kemije o primjeni IKT-a u nastavi
22. 12. 2017.
Program 25. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera-Obrazovna sekcija HKD-a u suradnji s AZOO
14. 04. 2017.
Materijale s međužupanijskih stručnih skupova za učitelje i nastavnike kemije, Rijeka rujan 2016.
27. 10. 2016.
Materijali sa stručnih skupova o pripremi ispitnih katologa na državnoj maturi iz kemije
04. 02. 2016.
Materijali sa stručnog skupa Komunikacijske vještine i razvijanje kompetencija Učiti kako učiti u nastavi kemije, siječanj 2016.
25. 01. 2016.
Predavanja s 24.Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera
06. 05. 2015.
Materijali sa stručnog skupa Utjecaj akcijskog istraživanja na nastavnu praksu, Rijeka, ožujak 2015.
10. 04. 2015.
Najava 24. hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inžinjera - sekcija E obrazovanje
07. 04. 2015.
Materijali sa stručnog skupa Strategije učenja kao ishodi poučavanja, Rijeka siječanj 2015.
09. 02. 2015.
Materijali s prvog kemijskog webinara, Zagreb siječanj 2015.
06. 02. 2015.
Fizika
Profesionalni razvoj učitelja i nastavnika fizike
11. 01. 2018.
Nastavni scenariji i digitalni obrazovni sadržaji u nastavi Fizike i Biologije
08. 01. 2018.
Materijali s međužupanijskog stručnog skupa za učitelje i nastavnike fizike u Splitu, 29.8.2016.
05. 09. 2016.
Materijali sa stručnih skupova učitelja i nastavnika fizike, Rijeka veljača 2015.
03. 03. 2015.
Materijali sa stručnog skupa za nastavnike fizike strukovnih škola- provedba novih strukovnih kurikuluma
06. 09. 2013.
Materijali sa skupa učitelja fizike, Rijeka siječanj 2012.
24. 01. 2012.
Materijali sa skupa ŽSV-a fizike, prosinac 2011.
12. 12. 2011.
Korisna literatura za nastavnike fizike
01. 12. 2010.
Suradnja znanstvenika i učitelja
01. 12. 2010.
Povijest
Održan 10. državni stručni skup Domovinski rat-prekretnice Domovinskog rata za učitelje i nastavnike povijesti
25. 04. 2017.
Materijali sa stručnoga skupa Povijest svakodnevnice, Split 2016.
08. 07. 2016.
Stručni skup o Domovinskom ratu
31. 03. 2016.
Najava 6. hrvatskog simpozija o nastavi povijesti
26. 10. 2015.
Materijali sa stručnog skupa "Hrvati u Habsburškoj Monarhiji"
29. 06. 2015.
8. državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na temu Domovinski rat – 20 godina oslobodilačke operacije „Oluja“
09. 04. 2015.
Zadaća je i odgovornost učitelja istinito i objektivno poučavati o Domovinskom ratu
15. 04. 2014.
Program Petog hrvatskog simpozija o nastavi povijesti
17. 10. 2013.
Materijali sa stručnih skupova Analiza i interpretacija pisanih i slikovnih izvora u nastavi povijesti
10. 09. 2013.
Radni materijali: Novi kurikulumi povijesti u srednjim strukovnim školama.
22. 08. 2013.
Geografija
Materijali sa stručnog skupa voditelja ŽSV-a geografije Istraživačko učenje na geološkom lokalitetu, Vukovar, travanj 2017.
18. 05. 2017.
Materijali sa stručnog skupa Učenje i poučavanje geografije - primjeri dobre prakse
11. 07. 2016.
Materijali sa stručnog skupa Komunikacijske i metodičke kompetencije učitelja i nastavnika geografije, Osijek, ožujak 2016.
13. 04. 2016.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije u Zadru, ožujak 2016.
29. 03. 2016.
Materijali sa skupova Primjena ICT-a u nastavi geografije – edukativne igre i alati
11. 09. 2015.
Materijali sa skupova Nastava geografije i prirodoslovna kompetencija
14. 07. 2015.
Materijali sa stručnih skupova Strukturne i funkcionalne dimenzije građanskih kompetencija u nastavi geografije
24. 04. 2015.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije u Osijeku, siječanj 2015.
21. 01. 2015.
61. zimski seminar za geografe
21. 01. 2015.
Materijali: Primjena ICT-a u nastavi geografije-edukativne igre i alati
13. 10. 2014.
Tehnička kultura
Informatika u obrazovanju – Info@Edu VI i Dani tehničke kulture 2017.
04. 05. 2017.
Materijali sa ŽSV-a tehničke kulture, kolovoz 2013.
13. 09. 2013.
Materijali sa stručnog skupa za učitelje pripravnike tehničke kulture i informatike-računalstva i njihove mentore, kolvovoz 2013. Rijeka
02. 09. 2013.
Materijali sa državnog skupa za učitelje tehničke kulture, siječanj 2013.
15. 01. 2013.
2. dani tehničke kulture
05. 01. 2012.
Korisni materijali sa stručnih skupova za učitelje tehničke kulture
15. 09. 2011.
Materijali sa stručnog skupa za učitelje tehničke kulture Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije
08. 09. 2011.
Državni stručni skup za učitelje tehničke kulture u Opuzenu
02. 09. 2010.
Državni stručni skup za učitelje tehničke kulture u Primoštenu
10. 04. 2010.
Tjelesna i zdravstvena kultura
Održan četvrti simpozij učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture
09. 10. 2017.
Održan 1. simpozij učitelja i nastavnika TZK-a
02. 10. 2014.
Predavanje sa skupova Individualizacija u nastavi TZK-a
14. 05. 2014.
Stručni skup o izvannastavnim aktivnostima učenika na zimovanju
13. 02. 2012.
Kurikulum tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja
01. 12. 2010.
Stručni skup Sport i nasilje u Europi
22. 05. 2010.
Metodički postupci u obučavanju tehnike skoka u vis
30. 08. 2009.
Informatika
Započela edukacija učitelja informatike za uvođenje novih kurikuluma
08. 01. 2018.
Informatika u obrazovanju – Info@Edu VI i Dani tehničke kulture 2017.
04. 05. 2017.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike informatike i tehničke kulture, Rijeka 2015.
22. 09. 2015.
Stručni skup o korištenju informatike u obrazovanju InfoEduIII
19. 04. 2014.
Materijali sa ŽSV-a učitelja i nastavnika informatike i računalstva, kolovoz 2013.
13. 09. 2013.
Predavanje Primjena novih kurikuluma općeobrazovnih predmeta za strukovne škole, tehničko i informatičko područje
30. 08. 2013.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju
27. 03. 2013.
Materijali sa stručnog skupa za učitelje i nastavnike informatike i računalstva, Rijeka siječanj 2013.
15. 01. 2013.
Prvi državni skup učitelja i nastavnika informatike
10. 01. 2012.
Stručni skupovi Sigurnost i zaštita djece na internetu
21. 09. 2011.
Vjeronauk
Katehetska zimska škola
09. 01. 2018.
Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola
29. 08. 2017.
U Zagrebu održana Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje koji rade u srednjim školama
28. 08. 2017.
Održana Katehetska zimska škola s temom „O radosti učenja i poučavanja“
12. 01. 2017.
Simpozij povodom 25 godina vjerskoga odgoja i vjeronauka u školi
27. 10. 2016.
Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola
05. 09. 2016.
Katehetska ljetna škola za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u srednjim školama
01. 09. 2016.
Katehetska zimska škola: Milosrđe kao gramatika vjere
15. 01. 2016.
Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola "Odgoj za mir"
28. 08. 2015.
Održana Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje na temu „Duhovnost u vjeronauku“
25. 08. 2015.
Sociologija, politika i gospodarstvo
Materijali sa stručnoga skupa Učenje i poučavanje u nastavi sociologije i politike i gospodarstva
13. 01. 2017.
Materijali sa stručnoga skupa Suvremeno društvo
13. 01. 2017.
Prezentacije s Interdisciplinarnog državnog stručnog skupa za nastavnike etike, filozofije, sociologije i politike i gospodarstva, ožujak 2015.
10. 04. 2015.
Materijali sa stručnog skupa Kompetencija nastavnika i kurikularni pristup, rujan 2014.
19. 09. 2014.
Materijali sa stručnog skupa Razvijanje kompetencija nastavnika sociologije i politike i gospodarstva
10. 09. 2013.
Materijali sa državnog stručnog skupa za nastavnike sociologije i politike i gospodarstva, ožujak 2013.
29. 03. 2013.
Materijali sa stručnog skupa nastavnika sociologije i politike i gospodarstva, siječanj 2013.
18. 01. 2013.
Materijali sa stručnog skupa nastavnika sociologije i politike i gospodarstva, siječanj 2012.
20. 01. 2012.
Meterijali sa stručnih skupova nastavnika sociologije, etike, politike i gospodarstva, rujan 2011.
07. 10. 2011.
Kvalitetno poučavanje pripravnika-politika
02. 12. 2010.
Etika, Filozofija, Logika
Materijali sa državnog skupa nastavnika filozofije i logike, siječanj 3013.
12. 02. 2013.
Materijali sa stručnog skupa za nastavnike filozofije, logike i etike, listopada 2012.
17. 10. 2012.
Stručni suradnici pedagozi
Državni stručni skup za stručne suradnike pedagoge u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
14. 11. 2017.
Pedagog pred izazovima promjena
17. 10. 2016.
Pedagog i suvremena pedagoška teorija i praksa
20. 04. 2015.
Stručni skup pedagoga Škola po mjeri učitelja i učenika
13. 11. 2014.
Odgoj u školi, uloga i kompetencije pedagoga
22. 04. 2014.
Stručni suradnici pedagozi osnovnih i srednjih škola o međupredmetnim temama
23. 05. 2013.
Predavanja i prezentacije s državnog skupa pedagoga u Osijeku, svibanj 2012.
18. 05. 2012.
Profesionalni razvoj preduvjet promjena i podizanja kvalitetne škole
09. 05. 2012.
Državni skup pedagoga Profesionalni razvoj u školi – mogućnosti i izazovi
14. 02. 2012.
Stručni skupovi za stručne suradnike pedagoge i defektologe u organizaciji viših savjetnica Đurđice Kaurloto Martinić i Luči Lončar odgađaju se za ožujak 2012.
10. 02. 2012.
Stručni suradnici psiholozi i nastavnici psihologije
Državni stručni skup psihologa Jačanje kompetencija psihologa – rad s djecom s posebnim potrebama
19. 09. 2017.
Agencija organizirala državni skup za psihologe s temom Izazovi u radu s djecom i mladima
28. 09. 2016.
Voditelji županijskih stručnih vijeća školskih psihologa imaju svoju internetsku stranicu
04. 05. 2015.
Najava državnog stručnog skupa psihologa u Zadru
16. 04. 2015.
Materijali sa stručnog skupa Neuroznanost, psihologija i obrazovanje
01. 04. 2015.
Materijali sa stručnih skupova Procjena psihofizičkog razvoja djeteta i pisanje psihološkog mišljenja
05. 09. 2014.
Materijali sa stručnih skupova Psihički i spolni razvoj
05. 09. 2014.
1. konferencija psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja
06. 05. 2014.
Stručni skup na temu Razlike u strukturi i funkciji mozga žena i muškaraca
28. 03. 2014.
Pozitivna psihologija u odgoju i obrazovanju
28. 02. 2012.
Stručni suradnici edukacijsko-rehabilitacijskog profila
Planiranje i programiranje rada edukacijskih rehabilitatora
14. 09. 2017.
Novi pristupi u procjeni i tretmanu specifičnih teškoća u učenju
28. 02. 2017.
Nove strategije u radu s djecom/učenicima s teškoćama
29. 10. 2014.
Materijali sa stručnog skupa Od tijela do psihe, od igre do kreativnosti
22. 10. 2014.
Predavanja sa stručnog skupa Građanski odgoj i kumunikacija za stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila
22. 08. 2014.
Vrijednost i utjecaj artterapije u radu s djecom s posebnim potrebama
28. 10. 2013.
Program državnog stručnog skupa za edukacijske rehabilitatore, Zadar
15. 10. 2013.
Stručno usavršavanje na temu primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
25. 08. 2011.
Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovite programe dječjeg vrtića i uloga stručnih suradnika
26. 02. 2010.
Stručni skup za stručne suradnike logopede Rana komunikacija
09. 05. 2009.
Stručni suradnici knjižničari
Materijali sa stručnih skupova Matodičke teme u području školskog knjižničarstva
12. 12. 2017.
Materiji sa stručnog skupa Ishodi učenja u kurikulumu knjižnično-informacijskoga odgoja i obrazovanja u ozračju STEM-a
12. 10. 2017.
Osvrt na 29. Proljetnu školu školskih knjižničara s temom Kurikulum knjižničnog odgoja i obrazovanja i materijali sa škole
21. 04. 2017.
Program 29.PŠŠK „Kurikulum knjižničnog odgoja i obrazovanja“ i radionice
22. 03. 2017.
Materijali sa stručnog skupa knjičnjičara u Zagrebu, siječanj 2017.
06. 02. 2017.
Najava državnog skupa knjižničara „Kurikulum knjižničnog odgoja i obrazovanja“ i upute za prijavu predavanja
25. 01. 2017.
Državni stručni skup stručnih suradnika knjižničara 2016. u Zadru – 28. Proljetna škola školskih knjižničara
19. 04. 2016.
Materijali sa međužupanijskog stručnog skupa knjižničara održanog u Ivancu
18. 09. 2015.
Materijali sa međužupanijskog stručnog skupa knjižničara održanog u Osijeku
08. 09. 2015.
Materijali sa međužupanijskog stručnog skupa knjižničara održanog u Krapini
15. 07. 2015.
Ravnatelji

Materijali za ravnatelje po tematskim područjima

Najava i program stručnog skupa za ravnatelje učeničkih domova
10. 10. 2017.
U Osijeku održano stručno usavršavanje o kompetencijama i funkcijama ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova
07. 04. 2017.
Održan stručni skup Načini rukovođenja ravnatelja i izbori u predškolskoj ustanovi
03. 04. 2017.
Najava stručnog skupa za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova u Osijeku
27. 03. 2017.
Najava stručnog skupa za ravnatelje predškolskih ustanova u Zadru
27. 03. 2017.
Stručni skup za ravnatelje osnovnih škola u Opatiji
14. 03. 2017.
Najava skupa za ravnatelje učenički domova u Osijeku
18. 10. 2016.
Vođenje kao zaštitni čimbenik pozitivnih razvojnih ishoda djece predškolske dobi
28. 04. 2016.
Državni skup Profesionalne kompetencije ravnatelja školske/domske ustanove
21. 04. 2016.
Prezentacije predavača sa stručnog skupa za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova, Zadar travanj 2016.
21. 04. 2016.
Izvannastavne aktivnosti
Stvaranje kvalitete i raznolikosti s ciljem poticanja stvaralaštva i inovacija
09. 01. 2018.
Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a
Prevencija ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama
21. 10. 2010.
Stručni skupovi o ulozi HKO-a te nužnosti cjeloživotnog učenja
13. 03. 2010.
Održan stručni skup Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u prevenciji ovisnosti
04. 03. 2010.
Učeničke zadruge
Stručni skupovi o poticanju razvoja učeničkih zadruga, siječanj 2011.
13. 01. 2011.
Učenički domovi
Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima RH-a
04. 09. 2017.
Zimska škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima Republike Hrvatske
17. 03. 2017.
Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima
06. 09. 2016.
Kultura i etičnost u učeničkom domu
30. 03. 2016.
Program stručnog skupa Kurikularnim promjenama do kvalitetnijeg rada u učeničkom domu
21. 09. 2015.
Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima Republike Hrvatske
18. 09. 2015.
Poučavanje o holokaustu
Najava stručnog skupa Poučavanje i učenje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti
09. 01. 2018.
Obavijest
04. 10. 2017.
Obavijest o distribuciji nastavnih materijala za prevenciju antisemitizma i ostalih oblika diskriminacije
07. 04. 2017.
Seminar „ Sudbina djece u vrijeme Holokausta – seminar za europske polaznike Yad Vashema“
22. 03. 2017.
Seminar Holokaust kao polazišna točka
20. 03. 2017.
Stručni skup „Poučavanje i učenje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti“
01. 02. 2017.
Potpisan Sporazum o nastavku suradnje između Agencije za odgoj i obrazovanje i Mémoriala de la Shoah
05. 12. 2016.
Treći zajednički stručni skup Agencije i Memorial de la Shoah „Prenošenje povijesti holokausta“
23. 09. 2016.
Seminar „Balkan, holokaust i masovna pogubljenja tijekom Drugog svjetskog rata“
08. 09. 2016.
Seminar za učitelje i nastavnike povijesti „Kako poučavati o holokaustu s mecima?“
06. 06. 2016.
Stručni suradnici socijalni pedagozi
Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama
19. 10. 2017.
Održan stručni skup „Iz socijalnopedagoške riznice“
19. 09. 2016.
KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja