Stručni ispiti / 30. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Rijeci, proljetni rok 2024.