AZOO - Dokumenti AZOO-a
01. 02. 2016.

Dokumenti Agencije za odgoj i obrazovanje

OPĆI DOKUMENTI

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (PDF: 109 kb)

Statut Agencije za odgoj i obrazovanje (PDF, 183 kb)

Statut o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje (PDF: 2. 45 Mb)

Statut o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje (PDF: 3,46 Mb)

PROGRAMI RADA I IZVJEŠĆA

Program rada Agencije za odgoj i obrazovanje 2017. (DOC. 475 kb)

Program rada Agencije za odgoj i obrazovanje 2016.(PDF: 1.24 Mb)

Program rada Agencije za odgoj i obrazovanje 2016. (DOC. 520 kb)

Program rada Agencije za odgoj i obrazovanje 2015. (PDF: 1,11 Mb)

Izvješće o radu Agencije za odgoj i obrazovanje 2014. (PDF: 3. 39 Mb)

Program rada Agencije za odgoj i obrazovanje 2014. (PDF: 3.34 Mb)

Izvješće o radu Agencije za odgoj i obrazovanje 2013. (PDF: 3.21 Mb)

Program rada Agencije za odgoj i obrazovanje 2013. (PDF: 906 kb)

Izvješće o radu Agencije za odgoj i obrazovanje 2012. (PDF: 953 kb)

Program rada Agencije za odgoj i obrazovanje 2012. (PDF: 5.51 Mb)

Program rada Agencije za odgoj i obrazovanje 2011. (PDF: 956 kb)

FINANCIJSKI DOKUMENTI

Financijski izvještaj Agencije za odgoj i obrazovanje za 2017. (XLS: 1.24 Mb)

Bilješke uz financijsko izvješće Agencije za odgoj i obrazovanje 2017. (DOC: 98 kb)

Financijski plan AZOO za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (PDF: 2. 39 Mb)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu (PDF: 1. 54 Mb)

Financijski izvještaj Agencije za odgoj i obrazovanje za period siječanj-prosinac 2016. (XLS: 1. 30 Mb)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. Agencije za odgoj i obrazovanje (DOC. 85 kb)

Financijski plan AZOO za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019 (PDF: 413 kb)

Financijski plan za 2016. godinu (PDF: 126 kb)

Financijski izvještaj za 2015. godinu (XLS: 1.30 Mb)

Financijski plan AZOO-a - I. do III. 2016. (PDF: 1.66 Mb)

Financijski plan za 2015. s projekcijama za 2016.-2017. (XLS: 79 kb)

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana AZOO za 2014. godinu (PDF: 2.35 MB)

Financijsko izvješće za 2014. godinu (XLS: 1.36 Mb)

Financijski plan za 2014. s projekcijama za 2015.-2016. (XLS: 86 kb)

Financijsko izvješće za 2013. s obrazloženjem (PDF: 597 kb)

Financijski plan za 2013. s projekcijama za 2014.-2015. (XLS: 40 kb)

Financijsko izvješće za 2012. s obrazloženjem (PDF: 661 kb)

Financijsko izvješće za 2011. s obrazloženjem (PDF: 441 kb)

Financijski plan za 2011. (XLS: 1.11Mb)

 

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja