e-Škole: Razvoj digitalno zrelih škola (II. faza)

Nositelj projekta: CARNET

Partneri u projektu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Fakultet organizacije i informatike, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Inovacijski centar Nikola Tesla.

Trajanje: od rujna 2018. do prosinca 2022. godine

Očekivani rezultati:

  • daljnji razvoj e-usluga i podrške obrazovanju
  • opremanje računalnom opremom osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj
  • razvoj  digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja
  • istraživanje eksperimentalne primjene modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju.

Aktivnosti Agencije:

  • kontinuirana podrška i edukacija nastavnika, učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja
  • razvoj profesionalnih i pedagoških kompetencija savjetnika u digitalnom okruženju.

Projekti tim Agencije: Davor Černi, prof., voditelj projekta, Vladimira Brezak, prof., Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol., Nadica Kunštek, prof., Jelena Noskov, prof.