Projekti / 21. rujna 2020.

Održan sastanak svih partnera na projektu e-škole

Ubrzo nakon potpisivanja partnerskog sporazuma, projekt „e-škole razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)“ službeno je 16. rujna 2020. predstavljen u prostorijama CARNET-a  i održan je partnerski sastanak svih institucija uključenih u projekt. Voditeljica projekta Andrijana Prskalo Maček upoznala je partnere s aktivnostima koje su provedene u pripremnoj fazi projekta i najavila nove. Predstavila je plan uspostave mrežne infrastrukture u školama, plan nabavke prijenosnih računala za sve učitelje, opreme za učenike te razvoj novih e-usluga i e-sadržaja. Plan aktivnosti na projektu predstavile su i partnerske institucije. U ime Agencije za odgoj i obrazovanje događaju su prisustvovali voditelj projekta Davor Černi, viši savjetnik za engleski jezik, članice tima Renata Ozorlić Dominić, viša savjetnica za međunarodnu suradnju i Viktorija Vranešić, viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu. Voditelj projekta Davor Černi predstavio je plan ključnih aktivnosti kojima će Agencija doprinijeti ostvarenju ciljeva projekta. Prvenstveno se to odnosi na stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, ali i savjetnika Agencije, koja će se provoditi tematski i po fazama u iduće dvije godine.