Projekti / 1. prosinca 2020.

Savjetnicima Agencije predstavljeni ciljevi i aktivnosti provođenja projekta e-Škole

Davor Černi, prof., viši savjetnik Agencije za odgoj i obrazovanje i voditelj projekta „e-Škole razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)“ predstavio je u studenom savjetnicima AZOO-a aktivnosti i ciljeve provođenja druge faze projekt e-škole. Da bi ostvarili cilj jačanja vidljivosti projekta unutar Agencije i oformili širi projektni tim, organizirana su predstavljanja projekta u Zagrebu i svim podružnicama.

Predstavljanja su organizirana u kombiniranom obliku zbog poštivanja preporučenih epidemioloških mjera. Voditelj projekta Davor Černi predstavio je 5. studenoga 2020. godine projekt u podružnici Agencije u Splitu i kroz otvoreni dijalog pokušao odgovoriti na aktualna pitanja. Raspravljalo se o planiranju aktivnosti, mogućnostima provedbe, potrebnim kompetencijama, vidljivosti i sljedećim koracima. Predstavljanje u Podružnici Osijek održano je 12. studenoga 2020. godine. Savjetnici su upoznati s načinima na koji se projekt razvija i kako oni mogu doprinijeti njegovu uspjehu. Savjetnici u središtu Agencije u Zagrebu okupili su se 19. i 20. studenoga 2020. te su svojim pitanjima i komentarima, nakon predstavljanja projekta, dali svoj doprinos u ovoj fazi planiranja. Predstavljanje za djelatnike Podružnice u Rijeci održano je 23. studenoga 2020. Na ovom predstavljanju putem platforme TEAMS voditelju projekta Davoru Černiju pridružili su se i savjetnici iz drugih podružnica Agencije da bi još jedanput usuglasili stajališta. Za kraj vrlo uspješnog mjeseca projekt „e-škole razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)“ predstavljen je 26. studenoga 2020. i članovima Upravnoga vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje.