Projekti / 3. listopada 2023.

Članovi projektnog tima sudjelovali na konferenciji ICERI22 u Sevilli u Španjolskoj

Dio projektnog tima „e-Škole“ sudjelovao je na konferenciji ICERI22 (15. Godišnja konferencija o obrazovanju, istraživanju i inovacijama) koja je održana u Sevilli od 7. do 9. studenog 2022. godine. Predstavnici tima na konferenciji bili su viša savjetnica za kemiju Olgica Martinis i viši savjetnik za engleski jezik Davor Černi.

Prezentacije radova i istraživanja tematski su pokrivale različita područja među kojima su se našle i teme: virtualna stvarnost u nastavi, obrnuta učionica, kodiranje u nastavi, kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika te mnoge druge. Ukupno je održano više od dvjesto prezentacija.

Kao ključne predavače, savjetnici su izdvojili dva plenarna predavanja:

Tracey Tokuhama-Espinosa u svom je govoru „What Every University Professor Should Know About Meaning Making“ predstavila pojam HOLON koji sa svojim dvostrukim značenjem pomaže u objašnjenju mnogih spornih pojmova. Sve što nas okružuje možemo promatrati kao cjelinu ili kao dio veće cjeline, a upravo HOLON opisuje pojmove istovremeno kao dio nečega većeg te kao zasebnu, vlastitu cjelinu. Problematizirajući pojmove priroda, odgoj i slobodna volja pokušava odgovoriti na pitanje „Kako najbolje učim?“ te naglašava da bi glavna mjera učenja trebao biti transfer, a on kao takav ovisi o konstruktu stvarnosti koji se razlikuje od pojedinca do pojedinca.

Drugo plenarno predavanje održao je Manu Kapur, na temu „Productive Failure“. Glavna pitanja kojima se bavio govornik bila su kako iskoristiti neuspjehe u učenju za daljnju produktivnost te kako dizajnirati nastavu tako da nas i neuspjesi dovedu dubokom procesuiranju gradiva. Predstavljeno je istraživanje te utjecaj stvaranja poticajnog okruženja za učenje, inovativnost i kreativnost.

Sudionici su uz plenarna još istaknuli predavanje grupe profesora sa sveučilišta u Floridi. Predstavili su svoj projekt preko kojeg nastoje integrirati istraživanja i suvremene istraživačke metode u sveučilišnoj nastavi. Istraživačko okruženje poticajno je za studente, ali i za profesore koji su također u kontinuiranom procesu usavršavanja.

Izlaganje su održali i naši savjetnici, na temu „Percepcija uspješnosti e-komunikacije učitelja kemije s učenicima, roditeljima i kolegama,“ koje je publika sa zanimanjem pratila.  Bilo je riječi o izazovima izvođenja nastave u pandemijskim uvjetima, kada se nastava kemije pretežno izvodila na daljinu. Takva promjena utjecala je i na način komunikacije koji se primarno odvijao digitalnim putem, stoga se govori o pojmu e-komunikacije. Mnogi su nailazili na problem uspješnog prijenosa verbalnih i neverbalnih digitalnih poruka. Cilj istraživanja bio je ispitati percepciju uspješnosti e-komunikacije učitelja kemije u osnovnoj i srednjoj školi s učenicima, roditeljima i kolegama. Na temelju dobivenih rezultata nastoji se planirati stručna usavršavanja učitelja kemije kako bi se poboljšale kompetencije nastavnika. Rezultati su pokazali da postoji statistička značajna razlika pri ispitivanju razlika u percepciji uspješnosti slanja poruke kod učitelja te uspješnosti primanja povratne informacije od učitelja, roditelja i kolega. Cijeli sažetak dostupan je na poveznici

Konferencija je programom zadovoljila očekivanja naših savjetnika, pogotovo radi mogućnosti izbora pohađanja radionica i izlaganja koja su ih dodatno informirala o izvođenju STEM-nastave u drugim državama te potaknula promišljanje o hrvatskom kontekstu.

Sažetak pripremila: Ana Brlečić