Najave i izvješća / 8. rujna 2011.

Materijali sa stručnih skupova Ciklus nastave biologije

U razdoblju od lipnja do rujna 2011. godine održano je ukupno šest stručnih skupova s temom Ciklus nastave biologije.

Na skupovima je sudjelovalo oko 230 učitelja biologije, a rad je organiziran kroz tri interaktivna predavanja i radionicu, tijekom koje su sudionici iskustveno prošli kroz proces planiranja pojedinih etapa nastave.

Ljubazni domaćini stručnih skupova bile su škole: OŠ Otok u Zagrebu, VI. osnovna škola Varaždin, OŠ „Ljubo Babić“ u Jastrebarskom,  OŠ „Đuro Ester“ u Koprivnici te OŠ Ivana Gundulića i Jospia Jurja Strossmayera u Zagrebu.

 mr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica za biologiju