Stručni suradnici edukacijsko-rehabilitacijskog profila

14. 9. 2017.

Planiranje i programiranje rada edukacijskih rehabilitatora

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je od 6. do 8. rujna 2017. Državni stručni skup edukacijskih rehabilitatora RH-a za odgojitelje, učitelje, nastavnike, stručne suradnike edukacijske rehabilitatore i struč...

28. 2. 2017.

Novi pristupi u procjeni i tretmanu specifičnih teškoća u učenju

U organizaciji  Agencije za odgoj i obrazovanje 23. i 24. veljače 2017. godine u Puli je održan III. državni skup za stručne suradnike logopede „Procjena i tretman specifičnih teškoća u učenju – novi pristupi". Su...

29. 10. 2014.

Nove strategije u radu s djecom/učenicima s teškoćama

U  Malome Lošinju od 15. do 17. listopada 2014. godine održan je državni stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje namijenjen odgojiteljima, učiteljima i stručnim suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskog profil...

22. 10. 2014.

Materijali sa stručnog skupa Od tijela do psihe, od igre do kreativnosti

Objavljujemo materijale s međužupanijskog stručnog skupa za stručne suradnike Od tijela do psihe, od igre do kreativnosti, koji je 7. listopada 2014. održan u u Splitu. Skup je održan u suradnji sa Nastavnim zavodom za ...

22. 8. 2014.

Predavanja sa stručnog skupa Građanski odgoj i kumunikacija za stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Stručni skup Građanski odgoj i komunikacija za stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila održan je 20. kolovoza 2014. u OŠ Nad lipom u Zagrebu. Predavanja na skupu su održali: prof. dr. Ljiljana Igrić, prof. dr. ...

Obavijesti

Izdvajamo