Stručni ispiti / 24. travnja 2024.

Stručni ispiti za stručne suradnike logopede OŠ u Rijeci, proljetni rok 2024.