Engleski jezik

3. 9. 2018.

Kurikularni pristup nastavi engleskoga jezika

Stručni skupovi Kurikularni pristup nastavi engleskoga jezika, održani  27. i 28. kolovoza 2018. godine, okupili su više od 250 učitelja engleskoga jezika s područja pet slavonskih županija u Osnovnoj školi Hinka Juhna u Podgoraču te u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi.

7. 7. 2018.

Održan stručni skup Kurikularni pristup nastavi engleskoga jezika

Stručni skup Kurikularni pristup nastavi engleskoga jezika održan je 5. srpnja 2018. godine. U Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek okupilo se 140 nastavnika engleskoga jezika s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-...

5. 1. 2018.

Projekti Europske unije – nove inicijative u području učenja i poučavanja

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 4. siječnja 2018. godine održan je u I. gimnaziji Osijek međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike engleskog i njemačkog jezika Projekti Europske unije – nove in...

8. 6. 2017.

Priručnik Postupci prilagodbe i podrške u inkluzivnoj nastavi engleskoga jezika

U priručniku Postupci prilagodbe i podrške u inkluzivnoj nastavi engleskog jezika objedinjena su znanja, materijali te izvori koje koriste autorice pri svakodnevnoj pripremi i prilagođavanju sadržaja, aktivnosti i postu...

24. 9. 2014.

Materijali sa stručnih skupova Metode neformalnog učenja u nastavi građanskog odgoja

Objavljujemo prezentaciju sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike engleskoga i njemačkoga jezika na temu Metode neformalnoga učenja u nastavi građanskoga odgoja. Skupovi su održani u Splitu u razdoblju od 26. do 29...

13. 9. 2013.

Materijali sa stručnog skupa Debata u nastavi stranog jezika, kolovoz 2013.

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike engleskoga i njemačkoga jezika održanih u razdoblju od 28. do 30. kolovoza 2013. u Splitu na temu Debata u nastavi stranoga jezika. Dokumenti De...

Obavijesti

Izdvajamo