20. 2. 2019.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državne smotre i Natjecanja hrvatskih GLOBE škola

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državne smotre i Natjecanja hrvatskih GLOBE škola.

Rok za dostavu ponuda je 1. ožujka 2019. do 10 sati.

 

Poziv za dostavu ponuda (PDF: 665 kb)

Prilog 1. Tehnička specifikacija (DOC: 107 kb)

Prilog 2. Upute o sadržaju ponude (DOC: 44 kb)

Prilog 3. Troškovnik (XLS: 33 kb)

Obavijesti

Izdvajamo