15. 9. 2018.

Odjel za srednje školstvo

Voditeljica Odjela – viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
Telefon: 01/2785 018
E-adresa: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr

Stručni referent
Mandica Vrbanović
Telefon: 01/2785 030, telefaks 01/2785 140
E-adresa: mandica.vrbanovic@azoo.hr

Viša savjetnica za umjetničke škole
Alica Hergešić, prof.
Telefon: 01/2785 013
E-adresa: alica.hergesic@azoo.hr

Viša savjetnica za kemiju
mr. Olgica Martinis
Telefon: 01/2785 062
E-adresa: olgica.martinis@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima
Miljenka Galić, dipl. pedagog
Telefon: 01/2785 027
E-adresa: miljenka.galic@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
dr. sc. Vesna Ivasović
Telefon: 01/2785 088
E-adresa: vesna.ivasovic@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
Telefon: 01/2785 131
E-adresa: alma.rovis-brandic@azoo.hr

Viši savjetnik za fiziku
Gordan Pihač, prof.
Telefon: 01/2785 063
E-adresa: gordan.pihac@azoo.hr

Viši savjetnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Jozo Škegro, prof.
Telefon: 01/2785 014
E-adresa: jozo.skegro@azoo.hr

Viši savjetnik za matematiku
Igor Šelimber, prof.
Telefon: 01/2785 053
E-adresa: igor.selimber@azoo.hr

Vanjska suradnica za sociologiju, politiku i gospodarstvo
Zlata Paštar, prof.
E-adresa: zlata.pastar@azoo.hr

Vanjski suradnik za klasične jezike
Tonći Maleš, prof.
E-adresa: tonci.males@azoo.hr

Vanjska suradnica za francuski jezik  
Loreana Selišek-Butina, prof.
E-adresa: loreana.selisek-butina@azoo.hr

Vanjska suradnica za logiku, filozofiju i etiku   
Željka Winkler, prof.
E-adresa: zeljka.winkler@azoo.hr

 

Obavijesti

Izdvajamo