10. 9. 2018.

Pravilnici

PRAVILNIK O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (PDF: 256 kb)

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOGA RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (PDF: 234 KB)

PRAVILNIK O PROVEDBI ŠKOLSKE SHEME

Dokumenti

PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI TE JAVNIM ISPRAVAMA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Dokumenti

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Dokumenti

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Dokumenti

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Dokumenti

PRAVILNIK O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Dokumenti

PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI I PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Dokumenti

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Dokumenti

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBI I DRUGIH JAVNIH ISPRAVA TE PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Dokumenti

PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI

Dokumenti

PRAVILNIK O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA ZA RADNIKE ŠKOLSKIH USTANOVA

Dokumenti

PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA

Dokumenti

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA, UČENIKA TE SASTAVU STRUČNIH POVJERENSTAVA

Dokumenti

PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

Dokumenti

PRAVILNIK O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA TE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM I POMOĆNIM POSLOVIMA KOJI SE OBAVLJAJU U OSNOVNOJ ŠKOLI

Dokumenti

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU-E- MATICI

Dokumenti

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINIMA OSTVARIVANJA EKSPERIMENTALNIH PROGRAMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Dokumenti

PRAVILNIK O NAČINIMA I POSTUPKU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA POČETAK RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Dokumenti

PRAVILNIK O IZVOĐENJU NASTAVE DIJELA NASTAVNIH PREDMETA I SADRŽAJA UTVRĐENIH NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM NA NEKOM OD SVJETSKIH JEZIKA U SREDNJOJ ŠKOLI

Dokumenti

PRAVILNIK O RADU ODBORA ZA DODJELU "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ"

Dokumenti

Obavijesti

Izdvajamo