3. 10. 2013.

Materijali sa stručnih skupova Primjena metodologije HKO-a u planiranju i vrednovanju ishoda učenja na primjeru kartografije i orijentacije

Objavljujemo materijale sa međužupanijskih stručnih skupova za učitelje i nastavnike geografije više savjetnice Vesne Milić. Skupovi su održani tijekom kolovoza 2013. godine na temu Primjena metodologije HKO-a u planiranju i vrednovanju ishoda učenja na primjeru kartografije i orijentacije.

Dokumenti

Obavijesti

Izdvajamo