7. 3. 2013.

Studijski posjeti u okviru projekta

Studijski posjet dvjema zemljama Europske unije organiziran je u sklopu druge projektne komponente pod nazivom “Priprema Strategije stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje 2014-2020 na temelju rezultata analize postojećeg sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika Agencije za odgoj i obrazovanje i analize potreba za stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika“.

Cilj aktivnosti bio je posjetiti ove zemlje, poznate po svojim kvalitetnim odgojno-obrazovnim sustavima te dobiti uvid u njihove odgojno-obrazovne sustave, a posebno sustave stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Poseban je naglasak bio na organizaciji stručnog usavršavanja te se htjelo vidjeti je li moguće neke od procesa i primjera dobrih praksi prilagoditi i ugraditi u poboljšan sustav stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u Hrvatskoj.

Program studijskog posjeta pripremljen je u suradnji s projektnim timom stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika AZOO-a te je uključivao niz institucija odgovornih za inicijalno obrazovanje, stručno usavršavanje i donošenje strategija i odluka koje se bave profesionalnim razvojem i napredovanjem odgojno-obrazovnih radnika. Ishodi studijskih posjeta služit će kao doprinos novoj Strategiji stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika 2014.-2020. Agencije za odgoj i obrazovanje.

Fotoalbum: Škotska

{galerija}pkssuor_skotska{/galerija}

Estonija i Škotska odabrane su kao dvije zemlje poznate po dobrim odgojno-obrazovnim sustavima, razvijenim sustavima inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, standardima kvalitete, procedurama akreditacije i osiguranja kvalitete. Istovremeno, obje zemlje imaju neke sličnosti s Hrvatskom i suočavaju se sa sličnim problemima. Estonija je zemlja koja je nedavno pristupila Europskoj uniji te se vrlo brzo razvila iz potpuno centraliziranog sustava u funkcionalnu demokraciju. S druge strane, Škotska ima dugu tradiciju demokracije s decentraliziranim odgojno-obrazovnim sustavom koji se temelji na standardima kvalitete. Poput Hrvatske, obje zemlje imaju škole u udaljenim područjima, a Škotska ima škole i na otocima. U današnje vrijeme ekonomske krize koja utječe na sve zemlje, pravi je izazov pružati podršku ovim školama i njihovim odgojno-obrazovnim radnicima.

Obavijesti

Izdvajamo