19. 3. 2014.

Pravilnici

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (PDF: 274 kb)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (PDF: 50 kb)

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (PDF: 555 kb)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama (PDF: 388 kb)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programe predškole (PDF: 208 kb)

Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi (PDF: 157 kb)

Pravilnik o postupku utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (PDF: 263 kb) Obrasci (PDF:112kb)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (PDF: 284 kb) Obrasci (PDF: 56 kb)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (PDF: 317 kb)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama (PDF:343 kb)

Pravilnik o polaganju državne mature (PDF: 225 kb)

Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova (PDF: 27 kb)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva (PDF: 657 kb)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (PDF: 397 kb)

Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava (PDF: 179 kb) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomocnih nastavnih sredstava (PDF: 117 kb)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (PDF, 148 kb)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (PDF: 84 kb)  

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (PDF, 212 kb)

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (PDF, 117 kb)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (PDF, 93 kb)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (PDF, 132 kb)

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (PDF, 105 kb)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (PDF, 93 kb)

Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (PDF, 124 kb)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (PDF, 87 kb)

Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (PDF, 101 kb)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (PDF, 92 kb)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (PDF, 110 kb)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (PDF, 116 kb)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (PDF, 104 kb)

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (PDF, 166 kb) – Obrasci (PDF, 288 kb)

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (PDF, 104 kb)

Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita (PDF, 98 kb)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (PDF, 104 kb)

Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (PDF, 163 kb)

Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (PDF, 98 kb)

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim nastavnim sredstvima (PDF, 95 kb)

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanju uvjeta za početak rada školske ustanove (PDF, 94 kb)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (PDF, 79 kb)

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju (PDF: 706 kb) 

Obavijesti

Izdvajamo