20. 8. 2012.

Zakoni

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) (PDF: 555 kb)

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (PDF: 1. 08 Mb)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08) (PDF, 239 kb)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09) (PDF, 104 kb)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 92/10) (PDF, 115 kb)

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 105/10) (PDF, 58 kb)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 90/11)  (PDF, 37 kb)

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 16/12) (PDF, 28 kb)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/12) (PDF, 68 kb)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14)  (PDF: 160 kb)

Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji (PDF, 31 kb) 

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (PDF, 185 kb)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi  (PDF, 108 kb)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (PDF, 213 kb)

Izmjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (PDF, 104 kb)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (PDF, 311 kb)

Izmjene i dopune Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (PDF, 140 kb)

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (PDF, 187 kb)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (PDF, 108 kb)

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (PDF, 102 kb)

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (PDF, 104 kb)

Obavijesti

Izdvajamo