Show Archive

Kemija

  
 
Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Učenje i poučavanje učenika s posebnim potrebama u OŠ (relevantni Okviri u sklopu CKR) Borjanka Smojver Kemija
31. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Učenje i poučavanje učenika s posebnim potrebama u SŠ (relevantni Okviri u sklopu CKR) Borjanka Smojver Kemija
07. 09. 2018.
10.00 h
Stručni skup za voditelje ŽSV-a učitelja i nastavnika kemije Olgica Martinis Kemija
28. 09. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave kemije Borjanka Smojver Kemija
07. 11. 2018. - 10. 11. 2018.
4. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju Olgica Martinis Kemija

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja