Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
30. 10. 2018.
10.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Kurikulum talijanskog jezika-materinji jezik Gianfranca Šuran
30. 10. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Građanski odgoj i obrazovanje Medijacija - učitelji i učenici miritelji i razvoj socijalnih vještina Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
02. 11. 2018. - 15. 12. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja AZOO-a - „Strategije učenja i poučavanja“ Marina Ništ
05. 11. 2018. - 09. 11. 2018.
Biologija 4. Tjedan simbioze na Biologiji: Simbioza i evolucija Lydia Lugar
05. 11. 2018.
Građanski odgoj i obrazovanje Pravna pismenost za građane: mjesto, uloga i načini djelovanja sudbene vlasti u demokratskom društvu Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
06. 11. 2018. - 07. 11. 2018.
Ravnatelji učeničkih domova Vođenje radnog sastanka; vještine komunicaranja Oleg Đaković
06. 11. 2018.
09.30 h
Predškolski odgoj Kvalitetna analiza pedagoške dokumentacije i rasprava kao osnova vrednovanja i unapređivanja prakse Andreja Silić
07. 11. 2018. - 10. 11. 2018.
Stručni suradnici psiholozi 26. konferencija hrvatskih psihologa Kvaliteta života kroz životni vijek – izazovi i preporuke Vesna Ivasović
07. 11. 2018. - 10. 11. 2018.
Kemija 4. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju Olgica Martinis
07. 11. 2018.
10.00 h
Predškolski odgoj Implementacija nematerijalne kulturne baštine u odgojno-obrazovnom procesu Jasna Šverko
08. 11. 2018.
09.30 h - 15.30 h
Biologija Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Marina Ništ
08. 11. 2018.
10.00 h
Likovna kultura i Likovne umjetnosti Unaprjeđivanje rada voditelja ŽSV-a - provođenje eksperimentalnog programa ,,Škola za život“ Zvjezdana Prohaska
09. 11. 2018.
Učenici s teškoćama u razvoju Dijete u riziku Luči Lončar
09. 11. 2018. - 10. 11. 2018.
16.00 h
Katolički vjeronauk Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri „Suradnja s roditeljima u vjerskom odgoju djece“ Gordana Barudžija
10. 11. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Katolički vjeronauk u korelaciji s Fizikom Sabina Marunčić
12. 11. 2018.
Stručni suradnici pedagozi IKT tehnologija u procesu ostvarivanja suštinskih promjena u školama Senka Soldat
14. 11. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Predškolski odgoj Prometna preventiva u predškolskim ustanovama – iskustva i izazovi Darija Drviš
14. 11. 2018. - 16. 11. 2018.
16.00 h
Integrativna supervizija 2. Konferencija o superviziji u odgoju i obrazovanju – Rješavanje problema i vođenje Mirela Skelac
15. 11. 2018.
09.30 h - 17.00 h
Interdisciplinarno Zrcala i labirinti baštine (Europska godina kulturne baštine, 2018) Marijana Češi, Miroslav Mićanović
15. 11. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Građanski odgoj i obrazovanje Medijacija - učitelji i učenici miritelji i razvoj socijalnih vještina – ČETVRTI CIKLUS Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
16. 11. 2018.
Interdisciplinarno Osposobljavanje romskih pomagača Senka Soldat
16. 11. 2018.
Predškolski odgoj Odgoj za humanost od malih nogu Andreja Silić
16. 11. 2018.
Stručni suradnici socijalni pedagozi Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Alma Rovis Brandić
16. 11. 2018.
Francuski jezik Razvijanje međukulturalnih kompetencija i međupredmetnih tema prema vrijednostima tolerancije Loreana Selišek Butina
17. 11. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Katolički vjeronauk u korelaciji s Fizikom Sabina Marunčić
20. 11. 2018. - 20. 12. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Putem profesionalnog razvoja“ Gordana Barudžija, Sanja McMurtry, Boris Vampula
21. 11. 2018.
16.00 h - 19.00 h
Katolički vjeronauk Aktualizacija u vjeronaučnom procesu Dalibor Adžić
21. 11. 2018.
17.00 h
Hrvatski jezik Pisci na mreži Mirela Barbaroša-Šikić
22. 11. 2018. - 23. 11. 2018.
Učenici s teškoćama u razvoju Inkluzivnost u predškolskim ustanovama Mara Capar
22. 11. 2018.
Učenici s teškoćama u razvoju Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove Vladimira Brezak

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja