Program građanskog odgoja i obrazovanja - Projekti iz fondova EU i Vijeća Europe
26. 09. 2016.

Sprječavanje ranog napuštanja školovanja pomoću inkluzivnih strategija – Konzorciji KA1 projekt

Sprječavanje ranog napuštanja školovanja pomoću inkluzivnih strategija – Konzorcij KA1 projekt u okviru programa Erasmus+ za 2016. godinu za Ključnu aktivnost 1 u području općeg obrazovanja - broj projekta: 2016-1-HR01-KA101-022066

U okviru projekta PEARLS Sprječavanje ranog napuštanja školovanja pomoću inkluzivnih strategija Projekt br. NI-2014-1-DE03-KA201-001573), a u kojem je dionik Agencija za odgoj i obrazovanje, kao predstavnik Hrvatske, predviđeno je održavanje stručnog usavršavanje učitelja (tečaj) koji će se održati u Budimpešti od 24. do 30. travnja 2017. U projektu PERLS sudjeluju i organizacije iz Njemačke, Rumunjske, Mađarske i Turske.

Cilj je projekta PERLS osposobiti odgojno-obrazovne djelatnike za rad u školama da bi se na temelju upotrebe metoda i načina rada za prevenciju ranog napuštanja školovanja poboljšali uvjeti rada u školama za učenike i za učitelje, ravnatelje i stručne suradnike. Agencija za odgoj i obrazovanje stoga je organizirala konzorcij s OŠ Kuršanec, OŠ Orehovica i OŠ dr. Ivana Novaka Macinec radi usavršavanja njihovih učitelja i stručnih suradnika.

Konzorcij će u cjelini kroz ovo međunarodno stručno usavršavanje, između ostaloga, pospješiti provođenje mjera iz Akcijskog plana za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma: Mjera 1.1.1 Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine i Mjera 1.3.3 Osposobljavanje suradnika pomagača: Stručno usavršavanje romskih pomagača i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine.

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja