Arhiv stručnog usavršavanja - Hrvatski jezik
08. 12. 2010.

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika – V. modul

Datum održavanja: 29. travnja 2011.

Sudionici: učitelji hrvatskoga jezika u osnovnim školama Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke županije i Grad Zagreb koji su slušali I., II. i III. i IV. modul

Predmetno područje

Hrvatski jezik

Voditelj programa

Marijana Češi, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik, Zagreb, Donje Svetice 38; telefon: 01 2785 073; e-mail: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Tema stručnog skupa

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika – V. modul

  1. Opisno praćenje postignuća učenika u nastavi Hrvatskoga jezika
  2. Vrednovanje postignuća učenika s posebnim obrazovnim potrebama u nastavi Hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa

Međužupanijska

Namjena programa (ciljna skupina, županija)

Učitelji hrvatskoga jezika u osnovnim školama Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke županije i Grad Zagreb koji su slušali I., II. i III. i IV. modul

Mjesto održavanja

Datum i vrijeme održavanja stručnog skupa

Trajanje programa

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

29. travnja 2011.

10.00-16.00

6 sati

Prijava za sudjelovanje

Obvezna online prijava od 1. prosinca do 25. ožujka 2010. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači

Elvira Nimac, prof., školski psiholog

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

- obrazložiti važnost opisnog praćenja postignuća učenika

- obrazložiti važnost sustavnosti pri praćenju i pravljenja bilješki

- objasniti korisnost pomoćnih instrumenata za pravljenje bilješki

- operacionalizirati svaku komponentu

- razlikovati kvalitetne od nekvalitetnih opisnih ocjena

- koristiti jasne i razumljive pokazatelje uspješnosti u svim važnim komponentama funkcioniranja učenika

- praviti upotrebljive bilješke o napredovanju učenika u svim važnim komponentama funkcioniranja

- analizirati bilješke i bitne podatke sažeti u jasnu i upotrebljivu opisnu ocjenu

- donijeti „objektivan“ zaključni sud o kvaliteti funkcioniranja učenika u svim važnim komponentama i izraziti ga u obliku opisne i brojčane ocjene

- objasniti smisao i cilj vrednovanja u širem smislu

- koristiti poticajne postupke vrednovanja postignuća za sve učenike

- koristiti korake pripreme vrednovanja

- objasniti razliku individualiziranog pristupa i prilagođenog programa

- koristiti Bloomovu taksonomiju znanja na kognitivnom području prilikom programiranja procesa vrednovanja postignuća učenika s teškoćama učenja

- operacionalizirati obrazovna postignuća na svim razinama znanja u skladu s mogućnostima učenja konkretnog učenika

- birati aktivnosti za ostvarenje obrazovnih ishoda na temelju mogućnosti učenja konkretnog učenika

- definirati jasne i odgovarajuće kriterije za vrednovanje postignuća učenika ovisno o njegovim mogućnostima učenja

- izraditi skalu procjene za vrednovanje postignuća učenika na različitim razinama znanja

- objasniti važnost načela izvrsnosti u području vrednovanja postignuća učenika

- na diferenciran način koristiti različite načine provjeravanja i procjenjivanja postignuća učenika s teškoćama učenja

- procijeniti poticajnost primijenjenih postupaka vrednovanja za konkretnog učenika s teškoćama učenja i poboljšavati ih

- objasniti važnost vrednovanja postignuća učenika s teškoćama učenja na afektivnom području

Metode poučavanja

Oblici rada

Metode rada: interaktivno predavanje, vođeni razgovor, analiziranje, izvješćivanje, diskutiranje.

Oblici rada: frontalni, individualni, suradnički.

Vrednovanje

Standardizirani upitnika (AZOO)

Potvrđivanje sudjelovanja

Standardizirana potvrda (AZOO)

Broj polaznika

Do 70 sudionika.

Napomena

porno free gmail sign in details and Create gmail account how to Gmail login
KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja