Najave i izvješća / 6. svibnja 2019.

Odgojitelj kao (su)kreator kvalitete odgojno-obrazovnog rada ustanove za RPOO

Državni stručni skup za odgojitelje predškolske djece u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je od 15. do 17. travnja 2019. godine u u Šibeniku. Na stručnom skupu sudjelovala su 303 odgojno-obrazovna radnika iz ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (RPOO) s područja Republike Hrvatske.

Stručni skup planirala je, organizirala i vodila viša savjetnica za predškolski odgoj iz splitske podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje Tončica Kalilić, dipl. defektolog, u suradnji i uz podršku viših savjetnica: Darije Drviš, prof., Sanje Jelovčić, prof., mr. sc. Andreje Silić, Jasne Šverko, mag. rehab. educ. i Luje Zamečnik, prof.

U uvodnom dijelu programa sudjelovali su: mr. sc. Vera Šutalo, voditeljica Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Upravi za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, Nikola Blažević, zamjenik župana Šibensko-kninske županije, Paško Rakić, zamjenik gradonačelnika Grada Šibenika, Ivana Katavić, ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) i mješoviti zbor Glazbene škole Ivana Lukačića, pod vodstvom voditeljice Marice Berić.

Uz pozdravne riječi, svi uzvanici iskazali su podršku procesima koji se u ustanovama za RPOO provode s ciljem unaprjeđenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada stručnih djelatnika i drugih zaposlenika koji svakodnevno brinu o najmlađima.

Ravnateljica NCVVO predstavila je djelatnost institucije, naglasila je cjeloviti pristup vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova koji počinje sa sustavom RPOO, najavila je aktualan nastavak analize sustava osiguravanja kvalitete i početak razvoja okvira vanjskoga vrednovanja ustanova za RPOO.

Program stručnog skupa počeo je plenarnim izlaganjima mr. sc. Vere Šutalo, dr. sc. Sandre Antulić-Majcen i Sonje Pribela-Hodap, univ. spec. psych. te doc. dr. sc. Tonće Jukić.

Mr. sc. Vera Šutalo izložila je temu Prilagodbe za bolju dostupnost predškolskih potreba i programa ulaganjem i korištenjem fondova EU-a. U okviru svog izlaganja istaknula je opće i posebne ciljeve koji su određeni kao politički prioritet u odnosu na predškolske potrebe, dala je uvid u prilagodbe za dostupnost i priuštivost predškolskih programa i pregled uloženih sredstava u predškolske ustanove u 2018. godini te je ponudila uvid u normativni okvir i nove projekte koji su u pripremi.

Dr. sc. Sandra Antulić-Majcen i Sonja Pribela Hodap, univ. spec. psych., u okviru svog izlaganja na temu Samovrednovanje ustanova RPOO: Od moje preko tvoje do naše – zajedničke kvalitete problematizirale su pitanje kvalitete u RPOO. Uz objašnjenje teorijskih polazišta, tijekom izlaganja prikazale su metodologiju, odnosno okvir samovrednovanja ustanova RPOO koji je razvio NCVVO, u suradnji sa stručnjacima iz područja. Uz prezentaciju ključnih rezultata implementacije procesa najavile su trenutne i buduće aktivnosti unutar područja i problematizirale su pitanje odgovornosti za kvalitetu RPOO – od razine pojedinca do razine sustava, posebno naglašavajući ulogu odgojitelja kao ključnih dionika u procesima praćenja i unapređenja kvalitete rada.

Doc. dr. sc. Tonća Jukić izložila je temu Akcijska istraživanja i refleksivna praksa, pri čemu je apostrofirala ulogu akcijskog istraživača kao jednu od profesionalnih uloga suvremenog odgojitelja koja omogućuje bolje uočavanje i razumijevanje problema u praksi, njezino mijenjanje i unapređivanje. Refleksiju je istaknula kao preduvjet za razmišljanje o praksi, za osvješćivanje osobnih implicitnih teorija koje se iskušavaju u praksi pridajući pritom značenje stečenim iskustvima i postavljajući temelje za profesionalan razvoj i emancipaciju. Zaključno je istaknula odgojitelja kao stručnjaka koji na temelju akcijskog istraživanja i refleksivne prakse može pridonijeti unaprjeđenju kvalitete ustanove RPOO.

Drugi dan stručnoga skupa počeo je plenarnim izlaganjem mr. Žane Pavlović na temu Psihološki aspekti kulture ustanove za RPOO, u okviru koje je autorica govorila o utjecaju vrijednosti, uvjerenja i stajališta stručnih djelatnika na svakodnevni rad i na sveukupnu kulturu ustanove kao jednog od ključnih područja kvalitete.

Nakon uvodnog izlaganja uslijedilo je pet paralelnih sesija na temu: Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja: Čija je kvaliteta?; Timski pristup – pretpostavka za unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa; Usmjerenost na dijete (ili preusmjeravanje usmjerenosti s odgojitelja na dijete); Utjecaj osobnosti odgojitelja na razinu kvalitete odgojno-obrazovnog rada; Kvalitetnom komunikacijom do kvalitetnog vrtića. Rad i rasprave u formi world cafea vodile su: dr. sc. Sandra Antulić Majceni Sonja Pribela-Hodap, univ. spec. psych., stručna suradnica savjetnica, a radionice Đurđica Kaurloto Martinić, prof., viša savjetnica AZOO-a, podružnica Split, Jadranka Eda Tomljanović, prof., odgojiteljica savjetnica, Planka Belamarić, odgojiteljica mentorica i mr. Žana Pavlović dipl. psiholog, stručna suradnica savjetnica.

Paralelno s radom u sesijama, odgojiteljice i stručne suradnice iz različitih ustanova za RPOO s područja cijele Republike Hrvatske (Zagreb: Gajnice, Vrbik, Kolibri, Bukovac, Ivana Brlić Mažuranić, Grigor Vitez, Savica, Dječja igra, Trešnjevka, Različak; Sesvete: Šegrt Hlapić, Leptir; Matulji: Matulji; Labin: Pjerina Verbanac; Osijek: Osijek; Vukovar: Vukovar1; Zadar: Radost; Split: Dobri; Cavtat: Konavle) prezentirale su iskustva iz odgojno-obrazovnog rada na sljedeće teme: Aktivno sudjelovanje odgojitelja u unaprjeđenju kvalitete kulture ustanove: međusobni odnosi, kultura dijaloga, timski rad – ključni elementi oblikovanja prepoznatljivog identiteta ustanove za RPOO; Aktivno sudjelovanje odgojitelja u unaprjeđenju kvalitete kurikuluma i odgojno-obrazovnog procesa u ustanovi za RPOO; Kontinuirani profesionalni razvoj odgojitelja – pretpostavka za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u ustanovi za RPOO; Partnerstvo odgojitelja s roditeljima, suradnja s lokalnom zajednicom kao indikatori kvalitete; aktivno sudjelovanje odgojitelja u procesima samovrednovanja kvalitete rada (ustanove u cjelini, podružnice, odgojno-obrazovne skupine); Refleksivna praksa, zajednice učenja. Prezentacije iskustava vodila je i moderirala viša savjetnica Tončica Kalilić.

Poslijepodnevni dio programa počeo je projekcijama iskustava iz neposrednog rada DV Gajnice, DV Markuševec, DV Grigor Vitez, DV Bukovac i DV Savica, Zagreb; DV Duga Resa i DV Katarina Frankopan, Punat koje je vodila viša savjetnica Andreja Silić, nakon kojih je uslijedilo izlaganje Nenada Zubera, dipl. ing., na temu Prometna preventiva od najranije dobi. Slijedio je drugi krug radionica i prezentacija iskustava iz odgojno-obrazovnog rada.

Na početku trećeg dana državnoga stručnog skupa dr . sc. Branko Bognar, izv. prof., izložio je temu Kritičko prijateljstvo u akcijskom istraživanju u okviru koje je ponudio pregled teorijskih određenja pojma „kritički prijatelj“, dao je osvrt na pozitivne i moguće negativne posljedice koje mogu proizaći iz uloge kritičkog prijatelja, te je ponudio različite mogućnosti analize odgojno-obrazovne prakse kroz zajednice učenja.

Nakon izlaganja, uslijedio je treći krug radionica i prezentacija iskustava iz odgojno-obrazovnog rada. Stručni skup završio je izvješćima s radionica i raspravom sudionika koju su vodile i moderirale više savjetnice za predškolski odgoj.

Voditelji plenarnih izlaganja, radionica i prezentacija iskustava iz odgojno-obrazovne prakse su kvalitetnom pripremom, vjerodostojnim i profesionalnim pristupom potaknuli sudionike na kvalitetnu raspravu iz koje je proizašao zaključak o važnosti preuzimanja aktivne uloge svakog pojedinca i njegove odgovornosti za kvalitetu odgojno-obrazovnog rada u sustavu RPOO.

Materijali 1. dio (ZIP: 10. 08 MB)

Materijali 2. dio (ZIP: 10. 11 MB)

Materijali 3. dio (ZIP: 11. 8 MB)

Materijali 4. dio (ZIP: 11. 05 MB)

Materijali 5. dio (ZIP: 6. 29 MB)

Materijali 6. dio (ZIP: 14. 05 MB)