Najave i izvješća / 26. veljače 2010.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovite programe dječjeg vrtića i uloga stručnih suradnika

Stručni skupovi za stručne suradnike u dječjim vrtićima s temom Rani problemi u ponašanju kod djece predškolske dobi održan je kroz  četiri modula od 24. studenog 2009. do 24. veljače 2010. u Zagrebu, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Zagreb.

Voditeljica programa
Ivana Petanjek, viša savjetnica

Telefon: 01 2785-055