Stručni ispiti
Filtriraj po naslovu 
Filtriraj po sadržaju 
Prikaži 
 
Obavijesti
Upute o izdavanju duplikata svjedodžbi i uvjerenja o položenom stručnom ispitu
03. 02. 2017.
Ispitna povjerenstva
03. 02. 2017.
Stručno usavršavanje pripravnika
08. 01. 2013.
Odluke o troškovima
16. 10. 2012.
Ispitni rokovi i upute za prijavu
18. 10. 2010.
Predškolski odgoj
Popis pristupnika i raspored polaganja stručnih ispita u predškolskim ustanovama u Splitu i Zadru – svibanj 2017.
24. 04. 2017.
Popis pristupnika i raspored polaganja stručnih ispita u predškolskim ustanovama u Rijeci – svibanj 2017.
24. 04. 2017.
Popis pristupnika i raspored polaganja stručnih ispita u predškolskim ustanovama u Zagrebu – svibanj 2017.
21. 04. 2017.
Popis pristupnika i raspored polaganja stručnih ispita u predškolskim ustanovama u Osijeku – svibanj 2017.
20. 04. 2017.
Materijali za stručno-metodičku priprema za poslove stručnog suradnika psihologa DV-a i polaganje stručnog ispita
27. 08. 2014.
Materijali: Pisani rada na stručnom ispitu
31. 10. 2012.
Naputak za stručne suradnike pedagoge u dječjim vrtićima za izradu rada stručnog ispita
26. 08. 2010.
Razredna nastava
Stručni ispiti za učitelje razredne nastave u Zagrebu, proljetni rok 2017. više savjetnice Đ. Kulušić
24. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje razredne nastave u Osijeku, proljetni rok 2017. više savjetnice S. Lustig
21. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje razredne nastave u Zagrebu, proljetni rok 2017. više savjetnice I. Nakić-Vojnović
20. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje pripravnike razredne nastave u Zagrebu, proljetni rok 2017. više savjetnice B. Petljak-Zekić
20. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje razredne nastave u Zagrebu više savjetnice Š. Mihaljević, proljetni rok 2017.
20. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje razredne nastave u Zagrebu, proljetni rok 2017. više savjetnice J. Hamer
19. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje razredne nastave u Osijeku, proljetni rok 2017. više savjetnice I. Stanić
19. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje razredne nastave u Zadru, proljetni rok 2017. više savjetnice J. Domazet
18. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje razredne nastave u Splitu, proljetni rok 2017. više savjetnice J. Domazet
18. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje razredne nastave Ličko-senjske županije, proljetni rok 2017.
18. 04. 2017.
Hrvatski jezik
Stručni ispit za učitelje hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije, proljetni rok 2017.
24. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje hrvatskoga jezika u Zadru, proljetni rok 2017.
18. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje hrvatskoga jezika Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, proljetni rok 2017.
12. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje hrvatskoga jezika u Rijeci, proljetni rok 2017.
11. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje hrvatskoga jezika u Splitu, proljetni rok 2017.
11. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje hrvatskoga jezika Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije, proljetni rok 2017.
07. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje hrvatskoga jezika u Osijeku, proljetni rok 2017.
06. 04. 2017.
Obavijest za pripravnike učitelje hrvatskoga jezika koji polažu ispit u Rijeci
12. 07. 2016.
Materijali za pripravnike učitelje i nastavnike hrvatskog jezika, Rijeka 2012.
03. 01. 2012.
Likovna kultura/umjetnost
Stručni ispiti za učitelje likovne kulture u Zagrebu OŠ, proljetni rok 2017.
03. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje likovne kulture u Rijeci, proljetni rok 2017.
26. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje likovne kulture u Zagrebu, proljetni rok 2017. više savjetnice Z. Prohaska
26. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje likovne kulture u Splitu, proljetni rok 2017.
11. 04. 2017.
Opći materijali za pripravnike učitelje i nastavnike likovne kulture u sjedištu ispitnog povjerenstva u Rijeci i Zagrebu
13. 10. 2015.
Engleski jezik
Stručni ispiti za učitelje engleskog jezika u Rijeci, proljetni rok 2017.
28. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje engleskoga jezika u Splitu, proljetni rok 2017.
28. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje engleskoga jezika u Osijeku, proljetni rok 2017.
26. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje engleskoga jezika u Zagrebu, proljetni rok 2017.
11. 04. 2017.
Popis literature za stručni ispit iz engleskog jezika – Rijeka
20. 06. 2016.
Popis literature za polaganje stručnih ispita nastavnika pripravnika engleskog jezika
02. 01. 2013.
Popis literature za osnovne škole
05. 10. 2010.
Njemački jezik
Obavijest o održavanju stručnih ispita za učitelje njemačkog jezika u Zagrebu, proljetni rok 2017.
08. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje njemačkoga jezika u Splitu, proljetni rok 2017.
04. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje njemačkoga jezika u Osijeku, proljetni rok 2017.
26. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje njemačkoga jezika u Zagrebu, proljetni rok 2017.
18. 04. 2017.
Obavijest za pripravnike njemačkoga jezika Istarske i Primorsko-goranske županije
30. 06. 2015.
Programski sadržaji i preporučena literatura za polaganje stručnog ispita
05. 10. 2010.
Dodatna literatura, obrasci i pripreme za polaganje stručnog ispita
05. 10. 2010.
Ostali jezici
Stručni ispiti za učitelje talijanskoga jezika u Zagrebu, proljetni rok 2017.
28. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje francuskog jezika u Zagrebu, proljetni rok 2017.
24. 04. 2017.
Popis literature i teme za stručni ispit iz talijanskoga jezika
01. 07. 2016.
Preporučena literatura za polaganje metodičkog dijela stručnog ispita iz španjolskoga jezika
02. 02. 2016.
Preporučena literatura za polaganje metodičkog dijela stručnog ispita iza francuskog jezika
27. 10. 2014.
Matematika
Obavijest za pripravnike nastavnike matematike koji polažu ispit u Rijeci
05. 07. 2017.
Stručni ispiti za učitelje matematike u Splitu, proljetni rok 2017.
26. 04. 2017.
Raspored nastavnih sati i usmenih ispita za učitelje matematike u Zagrebu, proljetni rok 2017.
25. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje matematike u Osijeku, proljetni rok 2017.
24. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje matematike u Zagrebu, proljetni rok 2017. više savjetnice D. Kovačević
18. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje matematike u Zagrebu, proljetni rok 2017. više savjetnice M. Konosić
10. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje matematike u Rijeci, proljetni rok 2017.
06. 04. 2017.
Obavijest o promjeni vremena sastanka pripravnika iz matematike s mentorom na stručnim ispitima
25. 01. 2017.
Obavijest za pripravnike učitelje matematike koji polažu ispit u Rijeci
15. 07. 2016.
Priprema za nastavni sat matematike za pripravnike
07. 09. 2015.
Biologija/Priroda
Stručni ispiti za učitelje biologije u Rijeci, proljetni rok 2017.
03. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje biologije u Splitu, proljetni rok 2017.
28. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje biologije u Osijeku, proljetni rok 2017.
18. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje biologije u Zagrebu, proljetni rok 2017.
06. 04. 2017.
Prijedlog predloška za pisanu pripremu ispitnog ili oglednog nastavnog sata iz prirode i biologije
07. 03. 2017.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike učitelje biologije, Zagreb 2013
17. 10. 2013.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike biologije, Zagreb siječanj 2012.
27. 01. 2012.
Kemija
Stručni ispiti za učitelje kemije u Rijeci, proljetni rok 2017.
04. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje kemije u Zagreb, proljetni rok 2017. više savjetnice O. Martinis
24. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje kemije u Zagreb, proljetni rok 2017. više savjetnice M. Toljan
10. 04. 2017.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike kemije 2014.
17. 11. 2014.
Fizika
Stručni ispiti za učitelje fizike u Osijeku, proljetni rok 2017.
11. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje fizike u Splitu OŠ, ljetni rok 2017.
03. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje fizike u Zagrebu, proljetni rok 2017.
05. 04. 2017.
Obavijest za pripravnike učitelje fizike koji polažu ispit u Splitu
06. 09. 2016.
Materijali za pripravnike fizike za pripremu polaganja stručnog ispita
16. 10. 2015.
Povijest
Stručni ispiti za učitelje povijesti u Solinu, proljetni rok 2017.
18. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje povijesti u Zagrebu, proljetni rok 2017.
14. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje povijesti u Osijeku, proljetni rok 2017.
12. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje povijesti u Rijeci, proljetni rok 2017.
11. 04. 2017.
Opći materijali za pripravnike učitelje i nastavnike povijesti u sjedištu ispitnog povjerenstava u Rijeci
16. 01. 2017.
Obavijesti za učitelje i nastavnike pripravnike povijesti koji stručni ispit polažu u Zagrebu
11. 01. 2017.
Opći materijali za pripravnike učitelje i nastavnike povijesti u sjedištima ispitinih povjerenstava u Solinu i Splitu
05. 09. 2014.
Geografija
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije, Zadar, travanj 2017.
06. 07. 2017.
Stručni ispiti za učitelje geografije u Zadru, proljetni rok 2017.
19. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje geografije u Zagrebu, proljetni rok 2017.
13. 04. 2017.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije, Zadar, srpanj 2015.
20. 08. 2015.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije, Osijek lipanj 2014.
10. 07. 2014.
Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije, Zagreb siječanj 2014.
20. 01. 2014.
Tehnička kultura
Stručni ispiti za učitelje tehničke kulture u Zagrebu, proljetni rok 2017.
04. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje tehničke kulture u Splitu, proljetni rok 2017.
03. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje tehničke kulture u Osijeku, proljetni rok 2017.
26. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje tehničke kulture u Rijeci, proljetni rok 2017.
06. 04. 2017.
Tjelesna i zdravstvena kultura
Stručni ispit za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture u Zagrebu, proljetni rok 2017.
14. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture u Splitu, proljetni rok 2017.
13. 04. 2017.
Informatika
Stručni ispiti za učitelje informatike u Osijeku, proljetni rok 2017.
26. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje informatike u Zagrebu, proljetni rok 2017.
11. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje informatike u Splitu, proljetni rok 2017.
06. 04. 2017.
Stručni ispiti za učitelje informatike u Rijeci, proljetni rok 2017.
06. 04. 2017.
Vjeronauk
Stručni ispiti za vjeroučitelje OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2017.
09. 05. 2017.
Stručni ispiti za vjeroučitelje islamskog vjeronauka u Zagrebu OŠ, proljetni rok 2017.
04. 05. 2017.
Stručni ispiti za vjeroučitelje u Rijeci OŠ, proljetni rok 2017.
03. 05. 2017.
Stručni ispiti za vjeroučitelje OŠ u Splitu, proljetni rok 2017.
26. 04. 2017.
Stručni ispiti za vjeroučitelje pravoslavnog vjeronauka OŠ u Vukovaru, proljetni rok 2017.
12. 04. 2017.
Stručni ispiti za vjeroučitelje OŠ u Osijeku, proljetni rok 2017.
12. 04. 2017.
Glazbene i plesne škole
Stručni ispiti za učitelje i nastavnike u glazbenim i plesnim školama Republike Hrvatske OŠ, proljetni rok 2017.
02. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje glazbenih i plesnih škola u Rijeci, proljetni rok 2017.
28. 04. 2017.
Glazbena kultura i umjetnost
Stručni ispiti za učitelje glazbene kulture u Rijeci, proljetni rok 2017.
05. 04. 2017.
Programi pripravničkog staža za pripravnike glazbene kulture i glazbene umjetnosti
26. 03. 2012.
Stručni suradnici
Stručni ispiti za stručne suradnike psihologe osnovnih škola u Zagrebu, proljetni rok 2017.
17. 05. 2017.
Stručni ispiti za stručne suradnike socijalne pedagoge u Zagrebu, proljetni rok 2017.
12. 05. 2017.
Stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge osnovnih škola u Rijeci, proljetni rok 2017.
05. 05. 2017.
Stručni ispiti za stručne suradnike socijalne pedagoge u Splitu OŠ, proljetni rok 2017.
03. 05. 2017.
Stručni ispiti za stručne suradnike edukacijske rehabilitatore u Splitu DV, proljetni rok 2017.
03. 05. 2017.
Stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge u Rijeci DV, proljetni rok 2017.
03. 05. 2017.
Stručni ispiti za učitelje edukacijske rehabilitatore u Splitu OŠ, proljetni rok 2017.
03. 05. 2017.
Stručni ispiti za edukacijske rehabilitatore DV u Zagrebu, proljetni rok - svibanj 2017.
02. 05. 2017.
Stručni ispiti za stručne suradnike logopede OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2017.
02. 05. 2017.
Stručni ispiti za stručne suradnike logopede DV u Zagrebu, proljetni rok 2017.
02. 05. 2017.
KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja