Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
09. 01. 2017. - 30. 03. 2017.
Učenici s teškoćama u razvoju Djeca i učenici s teškoćama u razvoju u redovitim ustanovama odgoja i obrazovanja Robert Cimperman
09. 01. 2017. - 28. 04. 2017.
Integrativna supervizija Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju Robert Cimperman
03. 02. 2017. - 06. 05. 2017.
Njemački jezik Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave, Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Izabela Potnar Mijić
01. 03. 2017. - 20. 04. 2017.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Izazovi mentorstva“ Marijana Češi
01. 03. 2017. - 01. 04. 2017.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Putem profesionalnog razvoja“ Boris Vampula
01. 03. 2017. - 15. 04. 2017.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“ Vesna Milić
05. 03. 2017. - 30. 03. 2017.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Učenje i življenje Pestalozzi vrijednosti i načela u odgoju i obrazovanju“ Renata Ozorlić Dominić
20. 03. 2017. - 30. 04. 2017.
Katolički vjeronauk Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk Gordana Barudžija, Dalibor Adžić
21. 03. 2017. - 23. 03. 2017.
Stručni suradnici pedagozi „Supervizijski pristup radu voditelja županijskih stručnih vijeća“ Mirjana Kazija
22. 03. 2017. - 24. 03. 2017.
12.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Razvoj posebnih kompetencija Patrizia Pitacco
23. 03. 2017.
10.00 h
Stručni suradnici socijalni pedagozi Jačanje kompetencija socijalnopedagoške procjene Alma Rovis Brandić
23. 03. 2017.
15.00 h
Matematika Razgovori matematički – webinar Neda Lesar
24. 03. 2017. - 26. 03. 2017.
Engleski jezik 25. godišnja konferencija HUPE-a Martina Šturm
24. 03. 2017. - 25. 03. 2017.
Projekti Početno osposobljavanje za voditelje Programa GLOBE Diana Garašić
24. 03. 2017.
Stručni suradnici pedagozi Pedagoška dokumentacija i evidencija u radu stručnog suradnika pedagoga Senka Soldat
24. 03. 2017.
Stručni suradnici psiholozi i nastavnici psihologije Razvoj kompetencija školskih psihologa – osnaživanje uloga dijagnostičara, medijatora Vilma Bednar
24. 03. 2017. - 26. 03. 2017.
16.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Projektna nastava Erna Varga
25. 03. 2017.
09.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Izazovi roditeljskog odgoja Sabina Marunčić
25. 03. 2017.
10.00 h - 15.00 h
Pravoslavni vjeronauk Elementi i postupci vrednovanja u nastavi Pravoslavnog vjeronauka Ankica Mlinarić
27. 03. 2017.
Stručni suradnici pedagozi Pedagoška dokumentacija i evidencija u radu stručnog suradnika pedagoga Senka Soldat
27. 03. 2017. - 28. 03. 2017.
09.00 h - 17.00 h
Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a Profesionalno usmjeravanje- dvodnevni seminar za pedagoge u osnovnim školama Senka Soldat
27. 03. 2017.
10.00 h
Predškolski odgoj Projekti iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građ. Tončica Kalilić
28. 03. 2017.
10.00 h
Predškolski odgoj Projekti iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građ. Tončica Kalilić
29. 03. 2017. - 31. 03. 2017.
Ravnatelji predškolskih ustanova Načini rukovođenja i izbori u predškolskoj ustanovi Inga Seme Stojnović
29. 03. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Građanski odgoj i obrazovanje Provedba Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
30. 03. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Građanski odgoj i obrazovanje Provedba Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak
30. 03. 2017.
11.00 h
Stručni suradnici pedagozi Stručni suradnik pedagog nositelj razvojno pedagoške djelatnosti Đurđica Kaurloto Martinić
31. 03. 2017.
Stručni suradnici pedagozi Pedagoška dokumentacija i evidencija u radu stručnog suradnika pedagoga Senka Soldat
31. 03. 2017.
Stručni suradnici psiholozi i nastavnici psihologije Razvoj kompetencija školskih psihologa – osnaživanje uloga dijagnostičara, medijatora Vilma Bednar
31. 03. 2017.
13.00 h - 18.00 h
Razredna nastava Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave (2) Vesna Orešković

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja