Show Archive

Katalog stručnih skupova

Skupovi po područjima

  
 
Vrijeme Područje/predmet Skup Voditelj
08. 12. 2017. - 10. 12. 2018.
Stručni suradnici psiholozi Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te Vesna Ivasović
03. 01. 2018. - 30. 04. 2018.
Učenici s teškoćama u razvoju Djeca i učenici s teškoćama u razvoju u redovitim ustanovama odgoja i obrazovanja (modularno) Robert Cimperman
05. 01. 2018. - 30. 04. 2018.
Integrativna supervizija „Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju“ Mirjana Kazija
22. 01. 2018. - 04. 03. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk Gordana Barudžija, Dalibor Adžić
01. 02. 2018. - 01. 03. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Putem profesionalnog razvoja“ Gordana Barudžija
22. 02. 2018. - 24. 02. 2018.
Interdisciplinarno VII. znanstveno – stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici -
23. 02. 2018. - 25. 02. 2018.
18.00 h - 12.00 h
Baptistički i Evanđeoski vjeronauk Kako pomiriti potrebe učenika i nastavni sadržaj Tomislav Tomasić
24. 02. 2018.
Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a Logoterapija u odgoju i obrazovanju -
24. 02. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Filozofija, Logika, Etika Nastavničke kompetencije/ SKUP SE ODGAĐA Katarina Stupalo
24. 02. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Brak i obitelj u društvu i Crkvi danas Sabina Marunčić
24. 02. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Uloga jezika i komunikacije u prenošenju vjeronaučnih sadržaja Gordana Barudžija, Dalibor Adžić
28. 02. 2018.
09.00 h
Predškolski odgoj Kvalitetna analiza pedagoške dokumentacije i rasprava kao osnova unapređivanja o-o prakse Andreja Silić
28. 02. 2018.
10.00 h
Stručni suradnici pedagozi Očuvanje i jačanje mentalnog zdravlja učitelja i učenika Đurđica Kaurloto Martinić
28. 02. 2018.
10.00 h
Stručni suradnici i učitelji edukacijsko-rehabilitacijskog profila Očuvanje i jačanje mentalnog zdravlja učitelja i učenika Luči Lončar
28. 02. 2018.
17.00 h - 19.00 h
Hrvatski jezik Pisci na mreži Mirela Barbaroša-Šikić
01. 03. 2018. - 03. 03. 2018.
Interdisciplinarno Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima Olgica Martinis
01. 03. 2018. - 03. 03. 2018.
17.00 h - 12.50 h
Interdisciplinarno Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima Vesna Ivasović
01. 03. 2018. - 03. 03. 2018.
17.00 h
Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Izazov igre u poučavanju Patrizia Pitacco
02. 03. 2018. - 15. 04. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“ Marina Ništ
02. 03. 2018. - 15. 04. 2018.
Programi e-učenja AZOO-a Program e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“ Vesna Milić
02. 03. 2018.
08.30 h - 14.30 h
Razredna nastava Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Ivana Stanić
02. 03. 2018.
10.00 h
Učenici s teškoćama u razvoju Kako pomoći učenicima sa specifičnim teškoćama učenja? Izazovi dijagnostike, terapije i potpore Vladimira Brezak
02. 03. 2018.
14.00 h - 20.00 h
Katolički vjeronauk Razvijanje temelja moralnog odgoja djece predškolske dobi Ankica Mlinarić
03. 03. 2018.
Francuski jezik Međujezično razumijevanje romanskih jezika kao nova metoda učenja i poučavanja - (2.dio) Loreana Selišek Butina
03. 03. 2018.
Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a Logoterapija u odgoju i obrazovanju -
03. 03. 2018.
09.00 h
Njemački jezik Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u nastavi njemačkoga jezika Anka Marić
03. 03. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Brak i obitelj u društvu i Crkvi danas Sabina Marunčić
03. 03. 2018.
09.00 h
Francuski jezik Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u nastavi francuskog jezika Slavenka Markota
03. 03. 2018.
09.00 h - 14.00 h
Katolički vjeronauk Odgoj naš svagdašnji - obitelj i društvo pred izazovima Tomislav Tomasić
03. 03. 2018.
10.00 h - 15.00 h
Katolički vjeronauk Rad u kombiniranim razrednim odjelima Tomislav Tomasić

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja