Show Archive

Skupovi po područjima

Predškolski odgoj

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
05. 04. 2017. - 07. 04. 2017.
15.00 h
Inovacije, istraživanja, izazovi u ranom i predškolskom odgoju (državni) Jasna Šverko Predškolski odgoj
20. 04. 2017.
09.30 h
Likovno-pedagoška istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju Andreja Silić Predškolski odgoj
21. 04. 2017.
09.30 h
Jačanje kompetencija odgojitelja u području likovne i tehničke kulture:Dijete i pokret u likovnom Andreja Silić Predškolski odgoj

Razredna nastava

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
31. 03. 2017.
13.00 h - 18.00 h
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave (2) Vesna Orešković Razredna nastava
13. 04. 2017.
09.00 h - 15.00 h
Razvoj divergentnog mišljenja kod učenika mlađe školske dobi Mirela Skelac Razredna nastava
18. 04. 2017.
09.00 h - 15.00 h
Izazovi u radu učitelja razredne nastave Biljana Petljak Zekić Razredna nastava

Hrvatski jezik

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
10. 04. 2017.
Suradnički odnosi u pružanju podrške učenicima u odgojno-obrazovnom radu Marijana Češi Hrvatski jezik
19. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Vrednovanje u nastavi hrvatskoga jezika na društveno-afektivnom području Marijana Češi Hrvatski jezik
19. 04. 2017.
10.00 h - 17.00 h
Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u učenju Gea Cetinić Hrvatski jezik

Engleski jezik

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
20. 04. 2017.
11.00 h - 17.00 h
Izrada prilagođenih nastavnih materijala Dubravka Kovačević Engleski jezik

Francuski jezik

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
27. 04. 2017. - 29. 04. 2017.
Razvoj komunikacijskih kompetencija u nastavi francuskog jezika Slavenka Markota Francuski jezik
06. 05. 2017.
09.00 h
Uporaba novih tehnologija u nastavi francuskoga jezika (početni) Predstavljanje samostalnih radova Slavenka Markota Francuski jezik
13. 05. 2017.
09.00 h
Uporaba novih tehnologija u nastavi francuskoga jezika (napredni) Predstavljanje samostalnih radova Slavenka Markota Francuski jezik

Njemački jezik

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
03. 02. 2017. - 06. 05. 2017.
Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave, Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Izabela Potnar Mijić Njemački jezik

Talijanski jezik

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
21. 04. 2017.
Vrednovanje i testiranje jezično-komunikacijske kompetencije Marija Puškarić Talijanski jezik

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
18. 04. 2017. - 20. 04. 2017.
12.00 h
Suvremena nastava glazbe i glazbene aktivnosti u kurikulumu suvremene škole Anita Gergorić Glazbena kultura i Glazbena umjetnost

Glazbene i plesne škole

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
19. 04. 2017. - 21. 04. 2017.
13.00 h - 13.00 h
„Glazbom do plesa, plesom kroz glazbu“ Alica Hergešić Glazbene i plesne škole

Kemija

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
18. 04. 2017.
09.30 h - 16.00 h
Učenje otkrivanjem u nastavi kemije Marijana Toljan Kemija
19. 04. 2017.
Razvoj stručnih i pedagoško-psiholoških kompetencija nastavnika kemije Majana Engelbreht Kemija
20. 04. 2017.
Razvoj stručnih i pedagoško-psiholoških kompetencija nastavnika kemije Majana Engelbreht Kemija

Fizika

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
13. 04. 2017.
09.00 h - 16.00 h
Suvremene ideje u srednjoškolskoj nastavi Fizike Tatjana Ivošević Fizika
19. 04. 2017. - 21. 04. 2017.
09.00 h
XIII. HRVATSKI SIMPOZIJ O NASTAVI FIZIKE: Suvremeni kurikul i nastava fizike Željko Jakopović Fizika

Matematika

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
05. 04. 2017.
13.00 h - 19.00 h
Matematika u vertikali osnovne škole, Modul 2. – Matematika bez računanja, što je to? Vesko Nikolaus Matematika
18. 04. 2017. - 19. 04. 2017.
Ritam matematike i emocije Antonela Czwyk Marić Matematika
19. 04. 2017.
09.00 h - 16.00 h
Opažanje i vrednovanje nastave matematike Mirjana Konosić Matematika

Geografija

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
13. 04. 2017.
11.00 h - 17.00 h
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz geografije Ivana Kuhta Bogić Geografija
18. 04. 2017.
09.00 h - 19.00 h
3. PROLJETNI SEMINAR ZA GEOGRAFE Vesna Milić Geografija
19. 04. 2017.
09.00 h - 15.00 h
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Sonja Burčar Geografija

Povijest

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
19. 04. 2017. - 21. 04. 2017.
09.00 h
Domovinski rat – Prekretnice Domovinskog rata Franjo Čičak Povijest

Informatika

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
31. 05. 2017. - 02. 06. 2017.
24. Dani otvorenih računarskih sustava Croatian Linux Users’ Conference (DORS/CLUC) Saida Deljac Informatika

Informatika /Računalstvo

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
19. 04. 2017. - 21. 04. 2017.
16.00 h - 13.00 h
Info@Edu – Informatika u obrazovanju VI Viktorija Hržica Informatika /Računalstvo

Tehnička kultura

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
19. 04. 2017. - 21. 04. 2017.
16.00 h - 13.00 h
Državni stručni skup iz Tehničke kulture – Dani Tehničke kulture 2017. Viktorija Hržica Tehnička kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
19. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Prilagođeni i individualizirani programi u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture Margita Lukas Tjelesna i zdravstvena kultura
20. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Prilagođeni i individualizirani programi u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture Margita Lukas Tjelesna i zdravstvena kultura
21. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Prilagođeni i individualizirani programi u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture Margita Lukas Tjelesna i zdravstvena kultura

Katolički vjeronauk

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
20. 03. 2017. - 30. 04. 2017.
Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk Gordana Barudžija, Dalibor Adžić Katolički vjeronauk
08. 04. 2017.
09.00 h - 17.00 h
Seminar za djelatnike katoličkih škola Gordana Barudžija Katolički vjeronauk
20. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Rad s djecom s teškoćama u nastavi Katoličkog vjeronauka Ankica Mlinarić Katolički vjeronauk

Filozofije, Etika

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
19. 04. 2017. - 20. 04. 2017.
Društveno-humanistička grupa predmeta u kontekstu odgojno-obrazovnog procesa Katarina Stupalo Filozofije, Etika

Sociologija / Politika i gospodarstvo

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
19. 04. 2017. - 20. 04. 2017.
Društveno-humanistička grupa predmeta u kontekstu odgojno-obrazovnog procesa Zlata Paštar Sociologija / Politika i gospodarstvo

Ravnatelji predškolskih ustanova

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
29. 03. 2017. - 31. 03. 2017.
Načini rukovođenja i izbori u predškolskoj ustanovi Inga Seme Stojnović Ravnatelji predškolskih ustanova

Ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
04. 04. 2017. - 05. 04. 2017.
Profesionalnim radom ravnatelja do kvalitetne školske/domske ustanove Oleg Đaković Ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova

Stručni suradnici knjižničari

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
06. 04. 2017. - 08. 04. 2017.
10.30 h - 13.30 h
29. Proljetna škola školskih knjižničara RH / „Kurikul knjižničnog odgoja i obrazovanja“ Ana Saulačić Stručni suradnici knjižničari

Stručni suradnici pedagozi

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
30. 03. 2017.
11.00 h
Stručni suradnik pedagog nositelj razvojno pedagoške djelatnosti Đurđica Kaurloto Martinić Stručni suradnici pedagozi
31. 03. 2017.
Pedagoška dokumentacija i evidencija u radu stručnog suradnika pedagoga Senka Soldat Stručni suradnici pedagozi
04. 04. 2017.
11.00 h
Stručni suradnik pedagog nositelj razvojno pedagoške djelatnosti Đurđica Kaurloto Martinić Stručni suradnici pedagozi

Stručni suradnici psiholozi

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
24. 04. 2017.
Rad s potencijalno darovitom djecom predškolske dobi: primjeri dobre prakse Vesna Ivasović Stručni suradnici psiholozi

Stručni suradnici socijalni pedagozi

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
18. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Alma Rovis Brandić Stručni suradnici socijalni pedagozi
26. 04. 2017.
10.00 h
Jačanje kompetencija socijalnopedagoške procjene Alma Rovis Brandić Stručni suradnici socijalni pedagozi

Učenici s teškoćama u razvoju

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
09. 01. 2017. - 30. 03. 2017.
Djeca i učenici s teškoćama u razvoju u redovitim ustanovama odgoja i obrazovanja Robert Cimperman Učenici s teškoćama u razvoju
20. 04. 2017.
11.00 h - 17.00 h
Djeca i učenici s poremećajima iz autističnog spektra u redovitim odgojno-obrazovnim programima Luči Lončar Učenici s teškoćama u razvoju

Građanski odgoj i obrazovanje

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
29. 03. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Provedba Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak Građanski odgoj i obrazovanje
30. 03. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Provedba Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak Građanski odgoj i obrazovanje
20. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Provedba Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja ŽSV Nevenka Lončarić Jelačić, Tomislav Ogrinšak Građanski odgoj i obrazovanje

Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
07. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Planiranje i vođenje projekata u dječjim vrtićima II. modul Patrizia Pitacco Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina
18. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Evaluacija i vrednovanja odgojno-obrazovnog rada Patrizia Pitacco Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina
19. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Evaluacija i vrednovanja odgojno-obrazovnog rada Patrizia Pitacco Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Preventivni programi

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
05. 04. 2017.
09.00 h - 15.00 h
Učinkoviti preventivni programi Alma Rovis Brandić Preventivni programi
06. 04. 2017.
09.00 h - 15.00 h
Učinkoviti preventivni programi Alma Rovis Brandić Preventivni programi

Programi e-učenja AZOO-a

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
01. 03. 2017. - 20. 04. 2017.
Program e-učenja „Izazovi mentorstva“ Marijana Češi Programi e-učenja AZOO-a
01. 03. 2017. - 01. 04. 2017.
Program e-učenja „Putem profesionalnog razvoja“ Boris Vampula Programi e-učenja AZOO-a
01. 03. 2017. - 15. 04. 2017.
Program e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“ Vesna Milić Programi e-učenja AZOO-a

Integrativna supervizija

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
09. 01. 2017. - 28. 04. 2017.
Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju Robert Cimperman Integrativna supervizija

Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
20. 04. 2017. - 21. 04. 2017.
Sadašnjost za budućnost odgoja i obrazovanja – mogućnosti i izazovi - Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a

Opći skupovi

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
18. 04. 2017. - 20. 04. 2017.
Jačanje kapaciteta nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika za rad u multikulturnim zajednicama Ivana Biljan Opći skupovi
20. 04. 2017. - 21. 04. 2017.
Jačanje kapaciteta nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika za rad u multikulturnim zajednicama Ivana Biljan Opći skupovi
19. 06. 2017. - 20. 06. 2017.
Jačanje kapaciteta nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika za rad u multikulturnim zajednicama Ivana Biljan Opći skupovi

Poduzetništvo

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
20. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Poduzetničko obrazovanje u praksi Vesna Marović Poduzetništvo
21. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Poduzetničko obrazovanje u praksi Vesna Marović Poduzetništvo

Interdisciplinarno

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
03. 04. 2017.
Škola po mjeri učenika Mara Capar Interdisciplinarno
21. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Dvostruke posebne potrebe Vesna Ivasović Interdisciplinarno
21. 04. 2017.
10.00 h - 16.00 h
Dvostruke posebne potrebe Alma Rovis Brandić Interdisciplinarno

Likovna kultura i Likovne umjetnosti

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
18. 04. 2017. - 20. 04. 2017.
14.00 h
Suvremena nastava likovno-umjetničkog područja Zvjezdana Prohaska Likovna kultura i Likovne umjetnosti

Stručni suradnici psiholozi i nastavnici psihologije

Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
31. 03. 2017.
Razvoj kompetencija školskih psihologa – osnaživanje uloga dijagnostičara, medijatora Vilma Bednar Stručni suradnici psiholozi i nastavnici psihologije

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja