Program građanskog odgoja i obrazovanja - Projekti iz fondova EU i Vijeća Europe
14. 10. 2015.

Projekt PEARLS – sprečavanje ranog ispadanja iz obrazovnog sustava

PearlsErasmus

PEARLS – PREVENTING EARLY SCHOOL LEAVING THROUGH  INCLUSIVE STRATEGIES  PROJECT  NO.: NI-2014-1-DE03-KA201-001573 

The context of PEARLS: Funded by means of the Erasmus+ Programme = EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014 - 2020

Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Strategic Partnership in the field of education, training and youth 

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. (http://www.pearls-erasmus.eu)

PEARLS – SPRJEČAVANJE RANOG NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA POMOĆU INKLUZIVNIH STRATEGIJA : PROJEKT BR.: NI-2014-1-DE03-KA201-001573 

Kontekst projekta PEARLS: financiran uz pomoć sredstava Erasmus+Programa = EU Program u području obrazovanja, poučavanja, mladeži i športa za razdoblje 2014 – 2020.

Ključna aktivnost 2: Suradnja radi inovacija i razmjene dobrih praksi

Strateško partnerstvo u području obrazovanja, poučavanja i mladeži. 

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske Komisije.

Ova staranica odražava samo gledišta autora. Europska Komisija ne može biti odgovorna za upotrebu informacija koje se nalaze na ovoj stranici (http://www.pearls-erasmus.eu)

 

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja