Najave i izvješća / 15. travnja 2015.

Državni stručni skup Odgojitelj predškolske djece i profesionalni izazovi

odgajatelji1_mDrugi državni skup za odgojitelje predškolske djece u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je od 8. do 10. travnja 2015. godine u Zadru. Tema stručnog skupa bila je Odgojitelj predškolske djece – profesionalni izazovi, a organizirale su ga više savjetnice za predškolski odgoj Tončica Kalilić, prof., mr. sc. Andreja Silić, Sanja Jelovčić, prof., Darija Drviš, prof., Jasna Šverko,prof., i vanjska suradnica Luja Zamečnik, prof. Suvremeni pristup odgojno-obrazovnom radu u predškolskim ustanovama pred odgojitelje postavlja brojne izazove.

Kao aktivnim sudionicima i sukonstruktorima kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u dječjim vrtićima, svim odgojiteljima je važno sustavno stručno usavršavanje s ciljem podizanja razine razumijevanja odgojno-obrazovne prakse, načina promišljanja i djelovanja u kompleksnim institucijskim uvjetima. Zbog izloženosti svakodnevnim izazovima odgojitelji trebaju sustavnu stručnu podršku i kvalitetno izgrađenu mrežu sustručnjaka. Ovim skupom nastojalo se odgojiteljima pružiti podršku i usmjeriti ih u njihovu profesionalnom razvoju.

odgajatelji2_mU uvodnom dijelu skupa prof. dr. sc. Jasna Krstović, dekanica Učiteljskoga fakulteta u Rijeci i predsjednica Nacionalnoga vijeća za odgoj i obrazovanje inspirativno je govorila o aktualnim zbivanjima u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i naglasila je značaj Cjelovite kurikularne reforme.

O zakonskim okvirima i o Obveznom programu predškole govorila je Marija Ivanković, prof., voditeljica Službe za predškolski odgoj i obrazovanje u Upravi za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Nakon toga je dr. sc. Edita Slunjski, izv. prof., održala izlaganje na temu Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

U plenarnom dijelu programa drugoga dana stručnoga skupa sudjelovala je psihologinja Mirjana Milanović, prof., s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tema njezina izlaganja bila je Vještine komunikacije – pretpostavka izgradnje kvalitetnih profesionalnih odnosa.

odajatelji4_mNakon toga uslijedilo je šest stručnih radionica koje su vodili:

 • dr. sc. Edita Slunjski: Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje-izazovi primjene u praksi
 • dr. sc. Diana Nenadić Bilan: Kako unaprijediti partnerstvo s roditeljima?
 • Marina Ništ, prof.: Suradničko učenje
 • Ivana Petanjek, prof.: Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj odgojitelja predškolske djece
 • mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica: Situacijski pristup razvoju kompetencija komunikacije na stranom jeziku
 • Mila Cvrlje, odgojitelj savjetnik: Uloga odgojitelja savjetnika u poticanju procesa istraživanja odgojno-obrazovne prakse u smjeru refleksivnog profesionalizma.

Na kraju drugoga dana stručnoga skupa dani su sažetci rada u radionicama koje su pripremili predstavnici skupina i voditelji radionica.

odgajatelji3_mTrećega dana slijedili su primjeri dobre prakse koji su izazvali kvalitetnu raspravu i promišljanja sudionika:

 1. Zajednica učenja, B. Grgantov, N. Martinović, B. Mikluš, DV „Duga“, Umag
 2. Poticanje razvijanja kompetencija za cjeloživotno učenje u CSP – svakodnevni izazov, Z. Braje, DV „Vjeverica“, Zagreb  
 3. Mali petrinjski lončari, DV „Petrinjčica“, Petrinja, G. Pećirko i M. Pavelić – Tintor
 4. Implementacija elemenata senzorne integracije u kurikulumu vrtića, R. Podhraški, DV „Gajnice“, Zagreb
 5. Pecs metoda u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra, G. Delić, prof. i T. Slavinjak, prof., DV „Čarobni pianino“, Split  
 6. Partnerstvo s roditeljima u projektu „Moje tijelo – senzomotorika u jaslicama“, S. Miculinić, DV „Radost“, Crikvenica 
 7. Partneri u vrtićkoj zajednici, V. Antić i R. Stipanov, DV „Radost“, Zadar
 8. Lakše iz vrtića u školu, Z. Čagalj, prof., DV „Radost“, Split.

Prije okrugloga stola zapaženo izlaganje održala je viša savjetnica Sanja Jelovčić, prof., na temu „EU projekti – podrška razvoju kvalitetne odgojno-obrazovne prakse“.

Na okruglom stolu: Odgojitelj i profesionalni izazovi“, koji su vodile mr. sc. Andreja Silić, Darija Drviš, prof., Jasna Šverko, prof., Sanja Jelovčić, prof., Tončica Kalilić, prof., više savjetnice za predškolski odgoj i Luja Zamečnik, prof., vanjska suradnica, iznesena su različita kvalitetna promišljanja i postavljena mnoga pitanja.

Uslijedili su zaključci i zatvaranje skupa na kojem su sudionici iskazali svoje zadovoljstvo postignućima. Najavljene su daljnje aktivnosti i priprema trećega državnoga skupa koji će se održati na području Slavonije.