Stručni ispiti

Ispitni rokovi i upute za prijavu

Ispitni rokovi za odgojitelje i stručne suradnike u dječjim vrtićima:

 • siječanj
 • ožujak
 • svibanj
 • rujan
 • studeni

Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama:

 • od 15. siječnja do 1. ožujka
 • od 15. travnja do 1. lipnja
 • od 1. listopada do 15. studenoga

Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola:

 • od 10. veljače do 10. travnja
 • od 10. listopada do 10. prosinca

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka (u slučaju ponovnog polaganja ispita ili dijela ispita potrebno je poslati prijavnicu zajedno s dokazom o plaćenim troškovima). Dokumentacija kojom se prijavljuje stručni ispit propisana je člankom 20. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću odnosno člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • dokaz o plaćenim troškovima osim u slučajevima kad se troškovi polaganja stručnog ispita podmiruju iz sredstava dječjeg vrtića odnosno iz Državnog proračuna
 • privolu za objavu osobnih podataka pristupnika prilikom polaganja stručnog ispita (od 1. lipnja 2022. godine.)

Popis prijavljenih pristupnika za pojedini ispitni rok s naznakom datuma, vremena, mjesta i škole u kojoj će se održati stručni ispit objavljuje se na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnog ispita.

Privola za obradu osobnih podataka pristupnika prilikom polaganja stručnog ispita

Upute o izdavanju duplikata svjedodžbi i uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Napomena:

Na temelju članka 3. Uputa o izdavanju duplikata svjedodžbi i uvjerenja o položenom stručnom ispitu, zahtjev se podnosi u pisanom obliku Agenciji za odgoj i obrazovanje poštom ili putem elektroničke pošte na: strucniispiti@azoo.hr

Podnositelj je dužan u zahtjevu navesti sljedeće podatke: ime i prezime (djevojačko prezime), datum rođenja, naziv odgojno-obrazovne ustanove koja je prijavila polaganje stručnog ispita, ispitni rok i godinu polaganja stručnog ispitu, kopiju potvrde o položenom stručnom ispitu (ukoliko postoji), adresu na koju se duplikat uvjerenja o položenom stručnom ispitu šalje.

Sukladno Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, 92/21., 93/21., 95/21.) ukida se plaćanje biljega za izdavanje duplikata svjedodžbi i uvjerenja o položenom stručnom ispitu.