Stručni ispiti / 2. listopada 2017.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike informatike, Rijeka 2017.

Dokumenti