Stručni ispiti / 5. srpnja 2017.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije, Zadar, travanj 2017.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa za pripravnike geografije održanog u travnju 2017. godine u Zadru.