Stručni ispiti / 26. listopada 2017.

Materijali sa stručnih skupovia za odgojitelje pripravnike u dječjim vrtićima na području Grada Zagreba – zapad i Krapinsko-zagorske županije

vrtici1_mU organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Dječjih vrtića Grada Zagreba, u listopadu su održana dva stručna skupa za odgojitelje i stručne suradnike pod nazivom Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita. Stručni skup za odgojitelje pripravnike i mentore na području grada Zagreba namijenjen odgojiteljima zapadnog dijela grada i Krapinsko-zagorske županije te onima koji su zaposleni u privatnim vrtićima, održan je 11. listopada 2017. godine u Dječjem vrtiću Kustošija, dok je stručni skup za odgojitelje koji su zaposleni u gradskim vrtićima i pokrivaju ostatak grada održan u Dječjem vrtiću Grigora Viteza, pod istim nazivom, održan 18. listopada 2017. godine. U suradnji s višom savjetnicom Agencije za odgoj i obrazovanje Andrejom Silić, mr.sc. te ravnateljicama i stručnim suradnicima vrtića, oba stručna skupa zamišljena su radi kvalitetnije i pravovremene pripreme budućih odgojitelja za uspješno polaganje stručnoga ispita nakon jednogodišnjeg stažiranja u ustanovama ranog i predškolskog odgoja. U Dječjem vrtiću Kustošija i Dječjem vrtiću Grigora Viteza odgojitelji polažu stručne ispite, a predavanja u oba vrtića održali su članovi Povjerenstva koji su u ispitnoj komisiji: ravnateljice Dječjeg vrtića Kustošija Silvija Grepl-Šain, prof. pedagogije i Dječjeg vrtića Grigora Viteza, Ruža Babić, prof. pedagogije,  pripravnicima su približile tematiku Zakonskih osnova i temeljnih dokumenata za polaganje stručnog ispita.

Prof. dr. sc. Profesorica Mirjana Šagud s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (odsjek za pedagogiju) održala je predavanje pod nazivom Praćenje i dokumentiranje profesionalnog razvoja odgojitelja – izrada mapa stažiranja. Stručne suradnice, pedagoginja Dječjeg vrtića Kustošija Mara Malenica, prof. i Dječjeg vrtića Grigora Viteza Željka Knapić, prof. održale su, svaka u svom vrtiću, predavanje pod nazivom Proces uvođenja pripravnika u samostalan odgojno-obrazovni rad s naglaskom na iskustvima iz prakse. Temu: Jezično – komunikacijsku osposobljenost odgojitelja izložila je profesorica hrvatskog jezika i književnosti Jasminka Kokolić Golubić koja je u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u ulozi lektora na pismenom ispitu. Održala je predavanje o najčešćim pogreškama koje se javljaju na stručnim ispitima,  kako bi im skrenula pozornost o pravilnoj upotrebi hrvatskoga jezika u govoru i pismu. Viša savjetnica Andrejom Silić je izdvojila ključne točke u pojedinim dijelovima  polaganja stručnog ispita, nakon čega su uslijedile paralelne radionice koje su vodili stručni suradnici, ravnatelji i odgojitelji iz Dječjih vrtića: Dječja igra, Izvor, Medveščak, Petr Pan, Botinec, Šumska jagoda, Grigora Viteza s ciljem što bolje razmjene iskustava iz prakse.

vrtici_mStručna suradnica pedagoginja Anita Malešić i odgojiteljica Lana Jugović, iz Dječjeg vrtića Dječja igra održale su u Dječjem vrtiću Kustošija radionicu pod nazivom Organizacija odgojno-obrazovnog procesa i uloge subjekata u ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Odgojiteljice mentorice: Maja Poštenik Vujčić, Ankica Švigir i Suzana Šehić Marić iz Dječjeg vrtića Izvor održale su radionicu pod nazivom Uvođenje pripravnika u proces dokumentiranja odgojno-obrazovnog rada.

U Dječjem vrtiću Grigora Viteza održane su sljedeće radionice: odgojiteljice mentorice Ksenija Žeželj i Marcela Draganović i pedagoginja Vesnica Prelčec, prof., stručni suradnik mentor iz Dječjeg vrtića Petar Pan te ravnateljica Dječjeg vrtića Medvešćak Željka Požgaj, mag. paed. Dijana Guštin, odgojitelj mentor, Ana-Marija Borko, odgojitelj savjetnik, Biljana Grujić Sokač, odgojitelj mentor i Elizabeta Kusulja, odgojitelj pripravnik paralelno su održale dvije radionice pod nazivom Uvođenje pripravnika u odgojno obrazovni proces i Uloge pripravnika, mentora i pedagoga u procesu uvođenja u odgojno-obrazovni rad – iskustva iz prakse

Zatim su održane tri paralelne radionice koje su vodili stručni suradnici i odgojitelji Dječjeg vrtića Botinec (odgojitelj savjetnik Mirjana Malagić i stručna suradnica pedagoginja Tea Babić, prof.), Dječjeg vrtića Šumska jagoda (odgojitelj savjetnik Gordana Boršić, i stručna suradnica pedagoginja Sanda Barić, prof.) i Dječjeg vrtića Grigora Viteza (odgojiteljice mentorice Sanja Bardun i Jasenka Šparavec, odgojiteljica pripravnica Mihaela Jukić i stručni suradnik pedagog mentor Željka Knapić, prof.), radi kvalitetnije pripreme i optimalnog broja sudionika po radionici.

Kako bi i nakon položenog ispita što kvalitetnije obavljali svoj odgojiteljski poziv u svakodnevnom radu s djecom i odraslima, potrebno je kontinuirano nadograđivati svoja znanja, proučavati stručnu literaturu, voditi bilješke i implementacijom teorije i prakse otvarati puteve ka novim spoznajama i postignućima te na taj način graditi svoj profesionalni put. Ovim smo načinom rada nastojali utjecati na bolju pripremu odgojno-obrazovnih radnika zajednički rad i učenje u kontekstu svojih dječjih vrtića, na temelju raspravljanja o svojim iskustvima i stečenim znanjima.

Na radionicama su definirana očekivanja i poteškoće na koje pripravnici i mentori nailaze tijekom pripravničkog staža te ih se potaknulo na  promišljanje u smjeru kvalitetne pripreme odgojitelja pripravnika za samostalan odgojno-obrazovni rad s naglaskom na pravovremeno čitanje stručne literature i vođenje vlastitih bilježaka, vođenja mape profesionalnog razvoja, pripreme za izvođenje oglednih aktivnosti. U međusobnoj interakciji voditelja radionica i sudionika – razmjenom iskustava otvoreni su novi putevi ka širenju znanja, refleksiji i samorefleksiji, nadogradnji kompetencija kako bi odgojitelji postali što bolji istraživači vlastite prakse pri stvaranju okruženja za cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta. 

Željka Knapić, stručni suradnik mentor, pedagog Dječjeg vrtića Grigora Viteza

Mara Malenica, stručni suradnik savjetnik, pedagog Dječjeg vrtića Kustošija

Dokumenti