Stručni ispiti / 22. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ i SŠ u Zagrebu, nastavak proljetnog roka 2020.