Ustroj

Podružnica Split smještena je na adresi Tolstojeva 32 u Splitu, a Ispostava Zadar nalazi se na adresi Veslačka 12 u Zadru. U podružnici djeluje 14 viših savjetnika koji obavljaju djelatnosti Agencije za odgoj i obrazovanje na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, a po potrebi i na području cijele Republike Hrvatske sukladno Statutu Agencije. Poslovi, ovlasti i nadležnosti viših savjetnika određeni su Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje i Statutom Agencije za odgoj i obrazovanje.

Stručne i savjetodavne poslove, dodijeljene temeljem javnih ovlasti, djelatnici podružnice obavljaju kroz neposredne uvide u rad odgojno-obrazovnih ustanova te kroz svakodnevne kontakte sa svim  sudionicima u odgojno-obrazovnom procesu. Viši savjetnici sudjeluju u izradi, razvoju i implementaciji kurikulne reforme, pružaju stručnu pomoć i savjetuju ravnatelje, odgojitelje, učitelje, nastavnike i stručne suradnike u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Prate profesionalnu karijeru svakog odgojno-obrazovnog radnika, provode i organiziraju stručne ispite za početnike u sustavu, organiziraju i provode stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i sudjeluju u postupku napredovanja u više zvanje. Provode i stručno-pedagoške uvide, stručno-pedagoške nadzore i stručno-savjetodavne posjete odgojno-obrazovnim radnicima. Kao tajnici sudjeluju u organizaciji i provedbi državnih natjecanja  smotri učenika osnovnih i srednjih škola i uključeni su stručne radne skupine za koordinaciju izrade materijala za nastavu na daljinu i sudjeluju u pripremi digitalnih obrazovnih materijala.

Predstojnica Podružnice Split – viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

Blaga Petreski, prof.

021/ 340 980

Stručna suradnica – poslovna tajnica

Jasminka Eterović, dipl. oec.

021/340 999

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Jadranka Buvinić, dipl. učitelj

021/340 985

Viša savjetnica za matematiku

Antonela Czwik, prof.

021/340 970

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik

Ružica Kandić, prof., univ. spec. oec.

021/340 983

Viši savjetnik za hrvatski jezik

dr. sc. Srećko Listeš

021/340 995

Viša savjetnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Margita Lukas, prof.

021/340 981

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Mirela Majstrović, mag. prim. educ.

021/340 994

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge

Đurđica Kaurloto Martinić, prof.

021/340 989

Viša savjetnica za vjeronauk

Sabina Marunčić, lic. theol.

021/340 997

Vlade Matas, prof. – viši savjetnik za ravnatelje u osnovnim školama

Vlade Matas prof.

021/340 986

Viša savjetnica za kemiju

Mia Ožić, mag. ing. cheming,

021/340 977

Viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare

Ana Saulačić, prof. i dipl. knjižničarka

021/340 988

Vanjska suradnica za prirodu i biologiju

Sanja Fabac, dipl. ing.

Vanjska suradnica za fiziku

Marija Gaurina, prof.

mgaurina@azoo.hr

Vanjska suradnica za umjetničke škole

Ivana Petravić, mag. musicol.

Vanjska suradnica za predškolski odgoj

Jelena Rnjak

Vanjska suradnica za predškolski odgoj

Valentina Krstulović

Vanjska suradnica za stručne suradnike edukacijske rehabilitatore

Natalija Radić