Podružnica Rijeka

Podružnica Rijeka smještena je u samom centru Rijeke, na Korzu, na adresi Trpimirova 6. U podružnici djeluje 16 viših savjetnika koji obavljaju djelatnosti Agencije za odgoj i obrazovanje na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, a po potrebi i na području cijele Republike Hrvatske sukladno Statutu Agencije. Zbog svog geografskog položaja u podružnicu su zaposlene i dvije više savjetnice za talijansku nacionalnu manjinu, od kojih jedna djeluje u Ispostavi u Rovinju.

Viši savjetnici u Podružnici Rijeka sudjeluju u izradi, razvoju i implementaciji kurikularne reforme, pružaju stručnu pomoć i savjetuju ravnatelje, odgojitelje, učitelje, nastavnike i stručne suradnike u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Prate profesionalnu karijeru svakog odgojno-obrazovnog radnika, provode i organiziraju stručne ispite za početnike u sustavu, organiziraju i provode stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i sudjeluju u postupku napredovanja u više zvanje. Provode i stručno-pedagoške uvide, stručno-pedagoške nadzore i stručno-savjetodavne posjete odgojno-obrazovnim radnicima. Sudjeluju u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja, daju stručna mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, općeobrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva i nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova. Sudjeluju u izradi i praćenju nacionalnih programa te brojnim projektima i programima koji proizlaze iz djelatnosti Agencije za odgoj i obrazovanje.

Predstojnik Podružnice Rijeka– viši savjetnik za vjeronauk

Tomislav Tomasić, prof.

051/320 380

Stručna referentica

Marijana Krizmanić, dipl. oec.

051/320 381

Viši savjetnik za ravnatelje srednjih škola

Arsen Badurina, dipl. teolog

051/320 388

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku

Eugen Ban, prof.

051/317 698

Viša savjetnica za hrvatski jezik

Barbara Beronja, prof.

051/317 694

Viši savjetnik za stručne suradnike defektologe

Robert Cimperman, prof.

051/320 382

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije

Đudita Franko, dipl. psiholog - prof.

051/317 691

Viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost

dr. sc. Anita Gergorić

051/320 384

Viša savjetnica za fiziku

doc. dr. sc. Tatjana Ivošević

051/317 690

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ.

051/352 073

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge

Mirjana Kazija, prof.

051/320 386

Viša savjetnica za povijest

mr. sc. Marijana Marinović

051/320 383

Viši savjetnik za matematiku

Vesko Nikolaus, univ. spec. paed. - pomoćnik ravnateljice

051/320 387

Viša savjetnica za nacionalne manjine (talijansku)

Patrizia Pitacco, dipl. defektolog

051/317 699

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

Zvjezdana Prohaska, prof.

051/317 693

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Jasna Šverko, mag. rehab. educ.

051/317 692

Savjetnica za engleski jezik

Jelena Zdrilić, prof.

051/317 696

Vanjska suradnica za filozofiju, logiku i etiku

Laura Angelovski, mag. phil.

Vanjski suradnik za biologiju

Tvrtko Buger, dipl. ing.

Vanjska suradnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Ljiljana Hanžek, prof.