Živjeti zdravo

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Agencija za odgoj i obrazovanje partner je u projektu u elementu Zdravstveno obrazovanje, podelementi: Tjelesno zdravlje, Mentalno zdravlje i Spolno zdravlje.

Trajanje projekta: do 2022. godine

Očekivani rezultati:

  • senzibilizacija građana o potrebi očuvanja zdravlja
  • mijenjanje loših životnih navika
  • smanjenje pobola od kroničnih nezaraznih bolesti
  • porast udjela zdravih građana u ukupnoj populaciji Republike Hrvatske.

Aktivnosti Agencije: edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika o:

  • potrebi očuvanja zdravlja i usvajanja zdravih životnih navika
  • važnosti pravilne prehrane
  • tjelesnim aktivnostima u cilju prevencije debljine
  • očuvanju i unaprjeđenju mentalnog zdravlja
  • očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Projektni tim Agencije: dr. sc. Olgica Martinis, koordinatorica, dr. sc. Marjan Jerković, dr. sc. Vesna Ivasović, Borjanka Smojver, dipl. ing.